Het Panora Lyceum gaat live

Het Panora Lyceum gaat live

Doetinchem - Op woensdag 2 september om 9.00 uur starten de eerstejaars leerlingen en  medewerkers op het nieuwe Panora Lyceum. 

De afgelopen jaren is door docenten en ondersteuners hard gewerkt aan het ontwikkelen van een vakoverstijgend onderwijsprogramma, gebaseerd op thema’s. Daarnaast is er veel energie gestoken in het ontwikkelen van tweetalig onderwijs op álle afdelingen, het ontwikkelen van wereldburgerschap, het realiseren van een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en een goede ondersteuning en begeleiding voor alle leerlingen.

Het gebouw aan de Holterweg 121 in Doetinchem heeft in de zomerperiode een flinke make-over gekregen, om het gebouw aan te passen aan het onderwijsconcept.

Op 1 oktober zal de officiële opening plaatsvinden. Op 30 september zal er een preview zijn voor geïnteresseerden. Meer informatie vindt u op onze website: www.panoralyceum.nl.

Meer berichten