WAO-club zoekt nieuwe voorzitter

Gaanderen - Al 43 jaar is de WAO-club de tweede huiskamer voor Achterhoekers met een blijvende arbeidsbeperking. Mensen die blijvend arbeidsongeschikt worden, verliezen méér dan alleen een goed deel van hun inkomen. Ze verliezen hun ritme, ze verliezen sociale contacten, ze verliezen de waardering voor hun beroepsvaardigheden: hun zelfbeeld kantelt.

De WAO-club doet daarom een drievoudig aanbod: drie middagen per week komen leden in De Trefkuul in Gaanderen samen om te kaarten, biljarten, sjoelen, schilderen en mozaïeken, of gewoon om slap te ouwehoeren met een bakje koffie.

Daarnaast ontmoeten ze elkaar in themagroepen, waar lotgenoten elkaar herkennen en steunen bij de verwerking van de blijvende beperkingen.

Enige tijd geleden moest de voorzitter zijn taak neerleggen vanwege toenemende gezondheidsproblemen. Die vacature breekt nu op: het bestuur kan niet functioneren zonder een voorzitter die alle inspanningen van leden en bestuurders in goede banen leidt. "We zoeken iemand die aanwezig wil zijn tijdens de clubactiviteiten, die de agenda van de bestuursvergadering wil bewaken, die bereid is overleg te plegen met de andere gebruikers van het wijk- en dienstencentrum, die soepel om kan gaan met onenigheden, die subsidies kan aanboren bij geëigende fondsen die een visie ontwikkelt op de toekomst van de club", aldus de penningmeester.

"Mocht zich geen geschikte kandidaat voor het voorzitterschap melden, dan moeten we na 43 jaar besluiten de WAO-club op te heffen. Dat zou een groot verlies zijn: voor onze doelgroep bestaat geen alternatieve voorziening."

Voor aanmelden of informatie, mail: waoclubachterhoek@gmail.com.

Meer berichten