Einde van zwemseizoen: waarschuwingen ingetrokken

Etten - Het zwemseizoen is voorbij en daarmee vervallen de periodieke controles van de kwaliteit van de Gelderse zwemplassen. De provincie Gelderland heeft de waarschuwingen, negatieve zwemadviezen en verboden ingetrokken. 

Het zwemseizoen loopt formeel van 1 mei tot en met 30 september. In deze periode houdt de provincie de kwaliteit van het zwemwater goed in de gaten. 

Het intrekken van de waarschuwingen, negatieve zwemadviezen en verboden betekent niet dat er momenteel geen problemen met de waterkwaliteit meer zijn of kunnen ontstaan. Mensen die buiten het officiële zwemseizoen nog willen zwemmen in zwemplassen, moeten zelf alert zijn op de kwaliteit van het water. Dus niet zwemmen als het water er niet goed uit ziet, bijvoorbeeld als er drijflagen zijn van blauwalgen of als er dode dieren in of bij het water liggen.

Overigens zullen er door het matige weer en de sterk gedaalde watertemperatuur nauwelijks nog zwemmers te vinden zijn in de Gelderse zwemplassen. 

De provincie Gelderland gaf deze zomer onder meer een waarschuwing af in verband met de aanwezigheid van potentieel toxische blauwalgen voor Scholtenhof te Etten.

Alle waarschuwingen, negatieve zwemadviezen en zwemverboden zijn nu ingetrokken.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Er zijn dit jaar meer waarschuwingen, negatieve zwemadviezen en zwemverboden uitgegaan, dan voorafgaande jaren. Mijn complimenten voor onze Gelderse controleurs, ze hebben hard gewerkt aan de veiligheid van zwemmers te garanderen. De stijging van het aantal maatregelen komt mede door het warme weer en de daarbij horende groei van het aantal blauwalgen.” 

De eerstvolgende controle van de waterkwaliteit vindt half april 2021 weer plaats. Vlak voor het begin van het nieuwe zwemseizoen. 

Meer berichten