Uitbreidingen elektriciteitsnet

Doetinchem - In Gelderland gaat netbeheerder Liander de komende jaren minimaal 15 nieuwe elektriciteitsverdeelstations bouwen en zeven stations uitbreiden. Dit is nodig om aan de snel toenemende vraag naar netcapaciteit te kunnen blijven voldoen en knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen. Onder meer het elektriciteitsverdeelstation in Doetinchem wordt verzwaard.

Naast netuitbreiding werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken, zoals de ‘marktplaats’ (congestiemanagement) waarop bedrijven hun netcapaciteit kunnen aanbieden in Neerijnen. 

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die via het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit.

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Meer berichten