Achterhoek wil (taal)vaardigheden in regio verbeteren

DOETINCHEM - De rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen. Alleen al in de Achterhoek hebben 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Met passende trainingen en cursussen willen wij deze mensen meer kansen bieden. Dit geldt voor al onze inwoners die hun basisvaardigheden willen verbeteren of moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.
Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen. Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan ervoor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Verbeteren de vaardigheden van ouders? Dan zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een bedrag van 5 miljoen euro (landelijk) per jaar. Voor de regio Achterhoek betekent dit jaarlijks ongeveer 117.000 euro extra budget. Met deze verhoging heeft de Achterhoek ook een doelstelling opgesteld: uiterlijk eind 2024 is in alle Achterhoekse gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd. Om dit in de Achterhoek te bereiken is door de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk het ‘Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020 - 2024’ opgesteld.

Wethouder Jorik Huizinga: “Ieder mens wil zichzelf ontwikkelen. Maar wanneer je op achterstand bent geraakt, is het vaak lastig deze achterstand zelfstandig weer in te halen. Door passende trainingen of cursussen aan te bieden kunnen we mensen helpen om gelijke kansen te krijgen. De extra middelen vanuit de Rijksoverheid zorgen ervoor dat we iedereen, met een wens om te leren, kunnen helpen.”
Het is de bedoeling dat de uitvoering van het regioplan in 2021 van start gaat. Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het regioplan uit te voeren.

Meer berichten