Prijzen ov-abonnementen Oost-Nederland 2021 ongewijzigd

Regio - Gedeputeerde Staten hebben de tarieven voor het regionaal openbaar vervoer en het OV-vangnet 2021 vastgesteld. Het basistarief en de kilometerprijzen (OV-chipkaart) worden per 1 januari verhoogd met de landelijke tarievenindex (LTI) voor het regionale openbaar vervoer: 0,91%. De prijzen van de losse kaartverkoop bus & buurtbus worden eveneens geïndexeerd met de LTI 0,91%. Alleen voor de trein tussen Ede-Wageningen en Amersfoort (Valleilijn) geldt een andere afspraak en een andere index (1,5%) Dit heeft te maken met de NS. De prijzen van de in Oost-Nederland geldige abonnementen worden niet verhoogd. 

 Ingangsdatum wijziging tarieven en prijzen
Op 13 december start de noodconcessie voor het gebied Ijssel-Vecht. Dat is tegelijkertijd de ingangsdatum voor de gewijzigde tarieven. Voor de overige concessiegebieden geldt dat de prijswijziging per 1 januari 2021 ingaat. 

Advies reizigersvereniging
De vervoerbedrijven Arriva (Achterhoek Rivierenland), Hermes (Arnhem Nijmegen), Connexxion (Valleilijn) en Keolis (Noodconcessie IJssel-Vecht) hebben vaststellingsverzoeken ingediend voor de regionale openbaarvervoer-tarieven 2021. De aanvragen van de vervoerders zijn voorzien van een ROCOV-advies. Voor het OV-vangnet vraagt de provincie een advies aan het ROCOV.

Communicatie naar de reizigers

De vervoerders verwerken de prijswijzigingen en informeren de reizigers via de gebruikelijke kanalen zoals de reisapps. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden