WMO ondergeschoven kindje


<p>Jeroen Loef met zijn moeder Jos&eacute; Bergervoet bij de plek waar het gedoogd wordt om de driewieler te stallen. (foto Roel Kleinpenning)</p>

Jeroen Loef met zijn moeder José Bergervoet bij de plek waar het gedoogd wordt om de driewieler te stallen. (foto Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning )

WMO ondergeschoven kindje

Doetinchem - Vanaf 1 oktober woont de 27-jarige Jeroen Loef aan de Nieuwstad in Doetinchem. Hij heeft het daar ontzettend naar de zin. Enig minpuntje is het parkeerprobleem van zijn driewieler. Vanwege een lichamelijke beperking heeft hij deze nodig om mobiel te kunnen zijn. “Ik ben blij met deze mooie woonplek. Echter kan ik er nog steeds niet volop van genieten vanwege het stallingsprobleem van mijn driewieler.”

door Hans Hissink

Jeroen Loef was negen maanden oud toen hij een herseninfarct kreeg. Dit was een gevolg van de ziekte van Von Recklinghausen, een dominant erfelijke aandoening. Dat wil zeggen dat de ziekte veroorzaakt wordt door een fout in het genetisch materiaal. Kenmerken van deze ziekten zijn licht bruine verkleuringen van de huid en goedaardige gezwellen die uitgaan van de zenuwen. Bij Jeroen openbaarde zich een gezwel in zijn hoofd waardoor het herseninfarct ontstond. Door het herseninfarct heeft Jeroen een lichamelijk beperking. Hierdoor is hij genoodzaakt om gebruik te maken van een driewieler om zich te verplaatsen.

Heerlijke woonplek

In oktober heeft Jeroen een appartement betrokken aan de Nieuwstad in het centrum van Doetinchem. “Een heerlijke plek om te wonen, maar het stallen van mijn driewieler is een probleem. Destijds heb ik het met Sité Woondiensten wel gehad over mijn driewieler. Er werd toen gezegd dat het lastig zou worden. Ik heb geprobeerd om de fiets in de autogarage te zetten. Maar de ingang daarvan is veel te steil.”

Door omstandigheden moest Jeroen de beginperiode dat hij aan de Nieuwstad woonde, de fiets drie weken buiten laten staan. “In die periode is de fietscomputer eraf gesloopt. Met als gevolg een schadepost van 250 euro. Omdat niet duidelijk was wie dat zou gaan vergoeden, heeft mijn moeder de schade zelf betaald.”

Nu staat de driewieler in een hoek van de fietskelder. Dat past precies, staat daar niemand in de weg en het wordt gedoogd door de appartementbeheerder van Sité. “Enkele bewoners zijn er niet zo blij mee. Toen ik er net woonde, hoorde ik dat ze het over mijn fiets hadden. Toen ik aan kwam lopen vroegen ze of die fiets van mij was. Aan de blikken kon je zien dat ze liever hadden dat ik deze ergens anders zou stallen. Nu zet ik de wekker om de fiets om 7.30 uur buiten te zetten. ‘s Avonds om 21.00 uur zet ik ‘m dan weer binnen. Op deze manier heeft niemand er last van. Maar het blijft een gedoogsituatie.”

De driewieler is een duidelijk voorbeeld van waar het aan schort in de wereld van mensen met een beperking. De elektrische driewieler is door Jeroen aangevraagd via het WMO in Arnhem waar hij destijds woonde. Het WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

“Omdat ik in Doetinchem ging wonen, moest mijn driewieler van WMO Arnhem naar WMO Doetinchem overgeschreven worden. Gemeente Arnhem zegt dat zij de fiets hebben overgedragen aan Doetinchem. Terwijl de gemeente Doetinchem zegt dat dat niet zo is. Eén van de voorbeelden waar het niet goed gaat met het toepassen van de regels. Van vrienden met een beperking hoor ik dat het overal niet lekker loopt. Het is dus niet alleen hier in Doetinchem het geval.”

Jeroen zit in het laatste jaar van de HBO-studie Sociaal Juridische Dienstverlening. Hij weet daarom het één en ander over de WMO. “Neem de schade aan de fiets. De regels geven aan dat een schade aan een fiets die buiten staat, niet vergoed wordt door het WMO. Maar dit is overmacht als je de hele stallingssituatie bekijkt. En overmacht is een uitzondering op de regel.”

Regels worden gehanteerd

De gemeente geeft aan de regels te volgen zoals ze zijn opgesteld. Daarbij wordt verwezen naar de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2020. Hierin wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de inwoner zelf verantwoordelijk is voor een stallingsruimte. Gemeente en Buurtplein denken echter wel mee. Consulenten ondersteunen inwoners dan ook in het vinden van een oplossing, daar waar er bijvoorbeeld geen stallingsruimte is. Daarbij wordt gezocht naar geschikte alternatieven, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van 250 euro. Van de tegemoetkoming waren Jeroen en zijn moeder overigens niet van op de hoogte.

Jeroen verwoord de situatie rondom de WMO goed. “Ik heb het gevoel dat de regels strak gehanteerd worden en er geen maatwerk geleverd kan worden. Dat heeft waarschijnlijk te maken met te weinig capaciteit en kennis die ontbreekt. Het WMO blijft een ondergeschoven kindje bij iedere gemeente. Gekscherend zeg ik wel eens dat we misschien, net zoals bij Black Lives Matter, samen met andere mensen met een beperking de straat op moeten om actie te voeren om duidelijk te maken waar het aan schort.”

Jeroen is blij dat er aandacht besteed wordt aan de probleemsituatie. “Ik woon hier ontzettend fijn, alleen heb ik er nog niet volop van kunnen genieten. Hopelijk wordt er gauw een oplossing gevonden.”

Sité Woondiensten gedoogd het stallen van de driewieler in een hoek van de fietsenstalling van het appartementencomplex. De gemeente geeft aan vooralsnog geen uitspraak te kunnen doen, omdat zowel de vergoeding van de schade aan de fiets én de oplossing voor het stallingsprobleem nog in behandeling zijn.

Meer berichten