Online versie van delen dialectwoordenboek WALD

Online versie van delen dialectwoordenboek WALD

Doetinchem - Op 11 december worden de eerste vijf online delen van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gelanceerd tijdens een feestelijke virtuele bijeenkomst. 

De website is het resultaat van een samenwerking tussen het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) en het Centre for Language Studies van de Radboud Universiteit.

Aan het WALD is sinds 1980 gewerkt en sindsdien zijn er elf kloeke delen van het woordenboek verschenen in gedrukte vorm. De laatste jaren is gewerkt aan het digitaliseren van de delen, om zo het talige erfgoed van de Achterhoek en de Liemers voor iedereen toegankelijk te maken. Het resultaat is het elektronische WALD, het e-WALD, met de eerste vijf woordenboekdelen.

Het WALD heeft in de loop van 40 jaar informatie gekregen van meer dan 650 informanten. Het kan dan ook met recht een boek worden genoemd dat is gemaakt door Achterhoekse en Liemerse mensen voor Achterhoekse en Liemerse mensen. Met het e-WALD keert het woordenboek terug naar de oorspronkelijke informanten en hun nazaten. De vele zoekmogelijkheden die deze elektronische versie biedt, geeft de gebruikers de mogelijkheid ‘door de bomen het WALD te zien’, zoals de bekende dialectologe Jo Daan in het eerst verschenen deel van het WALD (1984) al zinspeelde.

Het WALD is opgezet in navolging van de drie grote zuidelijke dialectwoordenboeken: de Woordenboeken van de Brabantse en Limburgse Dialecten - die werden geïnitieerd door de Nijmeegse hoogleraar A. Weijnen - en het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Anders dan die woordenboeken is het WALD geheel in het dialect opgesteld en biedt het veel ruimte voor etnologische, historische en sociale informatie.
In het e-WALD kunnen geïnteresseerden de dialecttrefwoorden opzoeken voor bepaalde begrippen, zoals ‘tafel’ of ‘groeien’. Het is ook mogelijk alle trefwoorden van één bepaalde plaats uit de Achterhoek of Liemers op te zoeken.

Deze eerste vijf delen van het e-WALD bevatten ca. 2.160 begrippen, 11.260 trefwoorden en 17.400 dialectopgaven, verzameld in 60 plaatsen. 

Wie de virtuele lancering op 11 december wil bijwonen, kunnen deelnemen via de volgende zoom-link: https://radbouduniversity.zoom.us/j/84812857487?pwd=TXJ1R05qNjhHbFlSaldhRy9JT09kUT09

Meer berichten