<p>Zorgkamer begeleidsters Mandy Mundhenke, Monique Abbema en Stephanie Koolman met deelneemster Henny. (foto: Roel Kleinpenning)</p>

Zorgkamer begeleidsters Mandy Mundhenke, Monique Abbema en Stephanie Koolman met deelneemster Henny. (foto: Roel Kleinpenning)

(Foto: Roel Kleinpenning )

'Zullen we de zorg delen?'

Doetinchem - Mantelzorger zijn is heel intensief, vaak kom je tijd en handen tekort. Vooral omdat je denkt dat je er alleen voor staat. Bij Stichting Zorgkamer in Doetinchem zijn deze mantelzorgers een belangrijk aandachtspunt. “Wij ondersteunen de deelnemer die komt, maar ontzorgen ook de mantelzorger.”

door Hans Hissink

De Stadskamer in Doetinchem is al wel bekend bij veel mensen in de omgeving. Dat op dezelfde locatie Stichting Zorgkamer te vinden is, is minder bekend.

“Drie jaar geleden is de Zorgkamer ontstaan nadat zorginstelling SIZA stopte met dagbesteding voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). Wij zijn toen gestart als specialistische dagbesteding voor mensen met NAH en of een lichamelijke beperking.” vertelt Mandy Mundhenke, begeleidster bij Stichting Zorgkamer.

Niet alleen NAH

Doorgaans krijgen mensen een indicatie vanuit de gemeente. Daarbij valt op dat aanmeldingen voor de Zorgkamer niet alleen maar gerelateerd zijn aan NAH. Mensen met een psychische kwetsbaarheid en beginnende dementie melden zich ook bij de Zorgkamer.
Ondersteuning voor mantelzorgers is er altijd al geweest, maar dit jaar was het een belangrijk aandachtspunt. “Zeker tijdens deze coronacrisis. We hebben veel geïnvesteerd in de belastbaarheid van de mantelzorgers. Naast de alternatieve dagbesteding die we boden aan de deelnemers, zijn er veel gesprekken gevoerd met mantelzorgers. Verder hebben we een signalerende en doorverwijzende functie gehad naar de mantelzorgers toe. Daar waar de nood hoog was bleven we huisbezoeken afleggen en de mantelzorgers fysiek ontlasten,” volgens Mandy.

Monique Abbema, net als Mandy begeleidster bij de Zorgkamer, geeft een voorbeeld. “Die ondersteuning is er vooral om de thuissituatie te ontlasten. We hebben gesprekken met mantelzorgers waar behoefte aan is op dat moment. Een voorbeeld is een man die zijn vrouw verzorgt. Door corona is alles dicht, mevrouw kan niet naar de dagbesteding, komt niet uit de stoel en kan niet zelfstandig iets ondernemen. De activiteiten worden dan in de thuissituatie gegeven en bieden hierdoor haar man de gelegenheid om boodschappen te gaan doen.”

“Bij ons mag je zijn wie je bent, ontdekken wat je wil en herontdekken wat je nog kan. Dát doen waar je blij van wordt. Je mag meedoen op je eigen manier en op een tempo dat bij jou past. Deelnemen op eigen kracht, met ondersteuning dáár waar het zelf (nog) niet lukt. Wij ondersteunen de deelnemer die komt, daarnaast ontzorgen wij de mantelzorger,” legt Mandy uit.
“We doen het samen. Iedereen mag meedoen op een eigen manier en eigen tempo. Het zou fijn zijn dat meer mensen de weg naar ons weten te vinden en zeggen ‘had ik dit maar eerder geweten’,” vertellen Mandy en Monique hoopvol.

zorgkamer.com

Meer berichten