Velen danken hun leven aan ’t Mentingslag


<p>Marinus Bulterman en zijn vrouw Geertruida Bulterman-Heitink. (Graafschapbode 1985) </p>

Marinus Bulterman en zijn vrouw Geertruida Bulterman-Heitink. (Graafschapbode 1985)

(Foto: )

Velen danken hun leven aan ’t Mentingslag

Doetinchem - De gemeente Doetinchem heeft de historische boerderij ’t Mentingslag gekocht. Daardoor is de bouw van het nieuwe Slingeland Ziekenhuis op die plek weer een stap dichterbij gekomen. 

door Karel Berkhuysen

Hopelijk wordt de voormalige pachtboerderij van De Kemnade gespaard. Het met veel liefde onderhouden pand uit 1783 draagt immers een historie van 2,5 eeuw met zich mee. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld vonden velen er een veilig onderduikadres.

Tijdens de oorlog woonden Marinus en Geertruida Bulterman op de boerderij. Daarnaast kende het huis echter nog talrijke andere bewoners. Mensen waarvan het beter was dat niemand wist dat zij er verbleven. Joden onder andere, waaronder vader en zoon Heilbron. Verborgen in een ruimte van zes vierkante meter tussen de zolder en een slaapkamer. Een verblijf van amper vijftig centimeter hoogte dat uitsluitend te bereiken was door het verwijderen van een paar losliggende planken op de zolder. Daar werd vervolgens een zware kist bovenop geplaatst. Diverse keren doorzochten Duitsers de boerderij. Degenen in de ruimte beleefden dan angstige momenten als ze boven hun hoofden de voetstappen en de gesprekken hoorden. Telkens bleven ze echter onontdekt. Dat gold ook voor de geallieerde piloten die er eveneens een veilige onderduikplek vonden. Marinus en Geertruida spraken geen Engels. Vandaar dat dokter Blokhuis geregeld langskwam. Hij nam dan telkens boeken mee zodat de onderduikers wat te lezen hadden.

In 1985 werd het echtpaar Bulterman voor hun moedige gedrag beloond met een Yad-Vashem-onderscheiding. Postuum, want ze waren inmiddels overleden. Uit handen van de ambassadeur van Israël en Tweede Kamervoorzitter Dolman nam hun zoon Willem de oorkonde in ontvangst.

Meer berichten