In gesprek met de burgemeester: Agenda van de burgemeester


<p>Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning</p>

Mark Boumans. (foto: Roel Kleinpenning

(Foto: foto Roel Kleinpenning)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Agenda van de burgemeester

Burgemeester, burgers hebben soms de indruk dat de agenda van een burgemeester wordt gevuld met onderscheidingen uitreiken, linten doorknippen, jubilarissen feliciteren en raadsvergaderingen voorzitten. Hoe ziet uw agenda er in werkelijkheid uit?

“Vooral de ceremoniële kant van mijn functie bezet een belangrijk deel van mijn agenda. Ik denk wel een derde van de beschikbare tijd. Er zijn natuurlijk ook andere zaken die soms minder in het oog springen, bijvoorbeeld de wekelijkse collegevergadering op dinsdag. De raadsvergaderingen, waarvan ik voorzitter ben, vinden vaak buiten de kantooruren plaats. Het college en de raad nemen ook ongeveer een derde van mijn agenda in beslag. Daarnaast heb je nog de taken die bij mijn portefeuille horen zoals openbare orde & veiligheid (politie en brandweer). Veel van mijn werkuren bestaan uit overleg. Helaas is daardoor de praktijk dat ik zo’n 90 procent van de tijd op mijn stoel zit.”

Minder naar buiten tredend is de gemeentesecretaris. Wat houdt zijn werk in en hoe verhoudt zich dat tot de taken van de burgemeester?

“De gemeentesecretaris is binnen de organisatie de hoogste ambtenaar. Kort gezegd komt het erop neer dat ik er ben voor de buitenkant en de secretaris voor de binnenkant. Samen vormen we een team en het is belangrijk dat we goed bij elkaar passen en goed met elkaar kunnen opschieten. Er is bijna dagelijks overleg tussen ons.”

Wat waren de leukste dingen in uw carrière als burgemeester?

“Ik haal de meeste energie uit de externe dingen die ik doe; meer dan uit vergaderen. Een van die dingen is het bezoeken van bruidsparen. Je hoort dan vaak leuke verhalen uit de oude tijd. Het komt daardoor nog wel eens voor dat ik langer bij een bruidspaar doorbreng dan in mijn agenda stond. Ook het optreden voor groepen of een groot publiek vind ik erg leuk.”

U bent lid van de VVD. Een burgemeester wordt geacht boven de partijen te staan. Is dat moeilijk?

“In mijn hart ben ik liberaal. Het lid zijn van een partij helpt om de politieke context te begrijpen van waarmee je bezig bent, maar dat moet geen rol spelen in de omgang met mensen die een andere overtuiging hebben. Het mag nooit hinderend zijn bij het uitoefenen van mijn functie.”

Wilde u altijd al burgemeester worden? Wat waren uw drijfveren?

“In het begin dacht ik erover notaris te worden, maar tijdens mijn studie ben ik geswitcht naar bestuursrecht. Met die studie kun je maatschappelijk meer bereiken. Ik ben nu de langste tijd van mijn carrière burgemeester en zie dat ik in deze rol het verschil kan maken.”

Buiten de normale werkuren hebt u ook regelmatig piketdienst, wat inhoudt dat u beschikbaar moet zijn als zich een noodgeval voordoet. Hoeveel dagen hebt u echt vrij?

“In de praktijk werk ik zo’n 70 uren in de week. De dagen per jaar dat ik echt vrij ben, zijn aan de vingers van twee handen te tellen. Eigenlijk is dat alleen in de zomervakantie en als er dan toch wat aan de hand is ga ik gewoon terug naar Doetinchem. Maar niemand hoeft medelijden met mij te hebben, ik heb het prima naar mijn zin.”

(tekst: Bert Vinkenborg)


Meer berichten