Waakzaam voor windmolens

Doetinchem - De redactie kreeg twee ingezonden reacties op het artikel over windmolens vorige week in de krant.

1.

In reactie op het interview met Coen Heveling van Geeenwindmolenshier wil ik opmerken dat de windmolenplannen van het waterschap bij sluis de Pol alleen uitgesteld zijn, de plannen zijn niet van tafel. In eerste instantie gold het uitstel van de beslissing tot 2020, maar dit is inmiddels verlengd. In afwachting van de plaatsing van andere molens in het gebied.

Probleem van windmolens is niet alleen de subsidie die ze rendabel maakt voor zowel waterschap als commerciële aanbieders, maar het is vooral de overlast die ze veroorzaken voor de nabije bewoners. Die moeten aan normen voldoen zeggen de voorstanders steevast. En dat is ook zo, maar je kunt er - juist vanwege het hoge rendement - van uit gaan dat de exploitant altijd de grens zal opzoeken van wat mag. Precies zoveel overlast als mag betekent constante overlast van hoorbaar én laagfrequent geluid. En waar je bij horizonvervuiling nog de andere kant op kunt kijken, kun je niet de andere kant op luisteren, zelfs niet als je op één oor ligt.

Op dit moment inventariseert de RES Achterhoek 8 alternatieven voor het huidige energiebeleid. Één daarvan is windloos. Volgens de deskundige van het RES zijn alle alternatieven haalbaar en vergelijkbaar. Dus waarom zouden we zoveel blijvende overlast veroorzaken voor onze bewoners als het net zo goed zonder kan. Wat mij betreft is wind op land alleen een optie, als het zonder geluidsoverlast voor buurtbewoners kan, bijvoorbeeld door de minimum afstand van de molens tot bewoning van 400 meter naar de in Europa gebruikelijke 1000 meter te brengen. Zo is de energietransitie niet alleen duurzaam voor het klimaat, maar ook voor de bewoners.

John von der Linden

2.

Windmolenverzet
Windmolens in de buurt van mensen is ongezond, dat wordt steeds meer duidelijk. Verder gaat een windmolen in je omgeving ten koste van het woongenot. Logisch dus dat er zoveel weerstand is. In het dichtbevolkte Nederland zijn er maar weinig plekken waar je die dingen kan plaatsen. Het mooie is dat wij met windmolens op de Noordzee (uitsluitend het Nederlandse deel) 80% van alle stroombehoefte voor Nederland kunnen opwekken. Dat is trouwens ook het beleid van onze overheid.
Waarom willen we eigenlijk windmolens en zonnepanelen en andere vormen van groene energie? O ja, we willen veel minder CO2 uitstoten en dat is weer goed voor het tegengaan van de opwarming van onze aarde. Nu wil het geval dat CO2 zich niks aantrekt van grenzen. Dus het maakt niet uit waar ter aarde je bespaart, het effect blijft hetzelfde. De gedachte dat we binnen onze eigen cocon alles moeten oplossen en daarmee de aarde redden is misplaatst. Erger nog: met al onze maatregelen in Nederland gooien we de volksgezondheid te grabbel en wat nog veel erger is: we stoten veel meer CO2 uit dan ooit.
Hoe dat komt? Met alle milieu gekte hebben we bedacht dat biomassa een oplossing is. In Nederland hebben we dankzij miljarden subsidie al honderden biomassacentrales staan. En er komen er binnenkort nog een paar honderd bij. Daarvoor moeten in de VS/Canada en Oost Europa per jaar tig miljoenen bomen gekapt worden en verscheept naar Nederland. Die bomen hebben in hun groeiperiode per stuk jaarlijks 20 kg CO2 opgenomen. Over 30 jaar is dat 600 kg per boom. Grote delen van Oost Europa worden in sneltreinvaart ontbost. Al die bomen die gekapt worden stoppen vanaf dat moment ook met het produceren van zuurstof. Het duurt 30 jaar voordat al die CO2 die we nu de lucht inblazen weer is opgenomen door bomen. Biomassa produceert dus enorme hoeveelheden CO2. Indirect ontnemen die biomassa centrales ons ook nog eens de zuurstof. Sterker nog: die rotdingen stoten ook nog eens veel fijnstof uit en dat in een landje waar we al een flink fijnstof probleem hebben.
Kortom: met alle milieu en groene inspanningen is de optelsom dat wij in Nederland ongezonder worden en wereldwijd veel meer CO2 uitstoten dan we met het relatief schone aardgas doen. We gaan ook in hoog tempo “van het gas af”. We hebben een perfecte infrastructuur met gasleidingen die we straks hard nodig hebben om waterstof c.s. in te transporteren. In landen om ons heen wordt subsidie gegeven op de aanleg van gasleidingen (!). Zijn zij zo stom en wij zo slim?.
Daar komt ook nog een stukje natuurkunde bij: gas dat zijn moleculen, elektrisch dat zijn elektronen. Het voordeel van moleculen is dat je ze snel en goedkoop kan transporteren. Daarnaast is de energiedichtheid groot. Met gas kun je relatief eenvoudig veel energie transporteren. Elektronen zijn duur in transport, wil je er veel van transporteren dan heb je hele dikke kabels nodig. Die hebben we niet en het is onmogelijk de hoeveelheid energie die nu door de gasleiding gaat te vervangen door koper. Ook heb je met elektronen veel transportverlies.
Toch zijn we in hoog tempo bezig (weer met heel veel subsidie) om overal warmtepompen te plaatsen die letterlijk stroom vreten. Bovendien moet je dan ook elektrisch gaan koken. En dan verbazen dat ons elektriciteit net tegen zijn grenzen loopt.
Terug naar de windmolens: De RES gaat kijken waar plaatsing het best mogelijk is omdat gemeenten in de Achterhoek hebben vastgesteld dat daarvoor ook windenergie nodig is. De bestuurders van die gemeenten hebben nog steeds niet begrepen dat hun bestaansrecht is dat ze er zijn voor de burgers en niet andersom. Voor de vorm zal er een dialoog met voor en tegenstanders plaatsvinden. Lokale gemeentes zijn in hoog tempo bezig met het creëren van mini toeslagenaffaires. Goedschiks of kwaadschiks: die windmolens moeten er komen (!)
Hoe moet het dan wel? Gedragsverandering stimuleren helpt op langere termijn enorm. Goed isoleren ook. Subsidiegeld stop je in de ontwikkeling van veelbelovende nieuwe technieken met als randvoorwaarde dat de toepassing van de techniek circulaire oplossingen geeft. Luister als (lokale) overheden naar je burgers. We hebben niets aan ambitieuze wethouders die met een waas voor hun ogen hun eigen ding doen. Er zijn ook heel veel burgers die kundig zijn en goede ideeen hebben. En als je lokaal projecten wil opzetten doe dat dan samen met de burgers die direct en indirect zijn betrokken. ECHTE participatie dus…Als je al subsidie stopt in dat soort projecten zorg en dan voor dan minimaal de helft van het subsidiegeld ten goede komt aan de betrokkenen. Het rendement voor de grote investeerders wordt dan 6% in plaats van 12. En maak je geen zorgen; daar doen ze ook voor. Je moet alleen wel even onderhandelen.
Er zijn nog honderden duizenden woningen in Nederland die een slecht energielabel hebben. Met de kosten van het aardgasvrij maken van 1 woning kun je ook heel veel bestaande woningen één of meer tandjes opschalen in het energielabel. Dat bespaart vele malen meer energie. Onze aarde zal er dankbaar voor zijn.
Waarom doen we dit alles dat dan niet? Zolang we nog teveel lokale bestuurders hebben die prachtige prestigieuze projecten verzinnen die ook nog eens sexy zijn dan moet je niet teveel lastige burgers op je pad hebben. Voor de heiligheid van het idee moet alles wijken ook als dat desastreus uitpakt. Op tijd stoppen en de bakens verzetten: daar moet je echt dapper voor zijn. Die dapperheid heb ik nog maar amper kunnen bespeuren. Competentie is ook een ding.
Kortom wat moeten we gaan doen:
1.        Onmiddellijk stoppen met biomassa. Alle bestaande en toekomstige projecten uitkopen ook als dat veel geld kost.

2.        Windmolens bouw je op zee of in gebieden waar ook veel wind is en de ruimte. Dat mag ook buiten Nederland, dat vind CO2 niet erg.

3.        Stoppen met aardgasvrij maken van woningen (Behalve bij nieuwbouw) 

4.        Stimuleer actief veelbelovende nieuwe technieken. Daar kun je gerust veel subsidie instoppen omdat je hiermee op lange termijn ook veel geld (o.a. door export) kunt verdienen. Vaak hebben deze bedrijven ook een perfecte spinn off

5.        Maak echt werk van burgerparticipatie. Dus niet eerst beslissingen nemen en daar vervolgens draagvlak voor proberen te vinden en als dat niet lukt toch doorzetten. Een omslag van denken dus. Dat zal nog een harde dobber worden.

6.        Laat de overheid de regie terugnemen als het gaat om belangrijke beslissingen m.b.t. de energietransitie. Lokale overheden hebben niet de competentie om dat soort dingen tot een goed einde te brengen. 

7.        Stimuleer en subsidieer particuliere initiatieven ruimhartig als het gaat om energiebesparing.

8.        Maak de houtbouw goedkoper en traditionele bouw duurder. Immers: een houten gebouw heeft een gunstige footprint t.o.v. steen en beton. Het houdt CO2 vast zolang het gebouw staat en is daarna nog circulair.

Willem Wevers, Gaanderen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden