Een turbine van de nieuwe generatie. Het perspectief met het omliggende landschap geeft aan om welke kolossale afmetingen het gaat. (foto: Coen Hevelin)
Een turbine van de nieuwe generatie. Het perspectief met het omliggende landschap geeft aan om welke kolossale afmetingen het gaat. (foto: Coen Hevelin) (Foto: Coen Heveling Fotografie)

Windmolenverzet: groepen waakzaam

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Een van de doelstellingen is de CO2 uitstoot in 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Dertig energieregio’s (RES, Regionale Energie Strategie in Nederland) hebben de taak gekregen te onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op het land gewonnen kan worden uit wind en zon. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak nodig.

Etten - De RES Achterhoek onderzoekt in onze regio wat wenselijk én maatschappelijk acceptabel is.

De werkgroep GeenWindmolensHier.nl staat kritisch tegenover de plannen en de wijze waarop de dialoog tot nu toe is gevoerd.

Woordvoerder Coen Heveling legt uit waarom: "Het online bewonerscongres dat RES Achterhoek op 14 oktober 2020 heeft georganiseerd heeft veel kritische vragen en opmerkingen volgens ons uit beeld gehouden. Wij willen dat dit nu anders gaat. Dus geen eenrichtingsverkeer vanuit de RES, maar een open dialoog. Wij verschillen met RES van inzicht over de plaatsing van windturbines op land en dat mag. Zo ontstaat er een open en frisse discussie.”

Om te voorkomen dat hun vragen en opmerkingen opnieuw onderbelicht blijven heeft Coen Heveling namens de werkgroep een brief met agendapunten voor de aanstaande dialoogsessies naar de RES gestuurd. Bij de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland is een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek ingediend om opening van zaken te krijgen. Het antwoord van Doetinchem is nog niet binnen.

Verzet

GeenWindmolensHier.nl heeft ervaring met het verzet tegen windmolens. De plannen van het Waterschap Rijn en IJssel om windmolens te plaatsen, verdwenen weer in de lade. Vier zouden er nabij het waterschapsterrein bij de stuw De Pol komen. Heveling: "Ze zijn erg aanwezig in het landschap. Dat staat nog los van de geluidsoverlast die zo'n windturbine veroorzaakt als die in bedrijf is. Over de effecten voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen zijn op dit moment ook nog discussies gaande.”

Nu het waterschap haar plannen gewijzigd heeft, wat is dan de vrees van de werkgroep? Heveling: ”Windturbines zijn aantrekkelijke objecten voor private investeerders die er een rendement van 12 procent mee kunnen scoren. Dat is tegenwoordig heel erg veel. Maar dit rendement kan alleen behaald worden door de subsidies die de overheid geeft.”

Volgens hem zijn die investeerders al lang in gesprek met de lokale overheden om hun slag te kunnen slaan zodra het licht op groen staat. Wat willen Heveling en de werkgroep? "Meer openheid door overheden en luisteren naar zowel voor- als tegenstanders van winturbines.”

We vroegen wethouder Frans Langeveld van Doetinchem, tevens ‘trekker' van de RES Achterhoek, om een reactie. Langeveld: "Het uitgangspunt van de RES is dat we samen met inwoners van de Achterhoek werken aan duurzame energieopwekking. De gemeenten in de Achterhoek hebben vastgesteld dat hiervoor een mix van zonne- en windenergie nodig is. Samen met inwoners kijken we vanuit de RES waar dat het best mogelijk is. Zowel bij de inpassing als bij mogelijke deelname in projecten. De dialogen zijn daar een onderdeel van.”


Bert Vinkenborg

'geen eenrichtings-verkeer maar open dialoog'

Er zijn ook mensen voorstander van windturbines. Onderzoek laat echter zien dat dit vooral bewoners van stedelijke gebieden zijn die geen turbine in hun achtertuin hoeven te verwachten.

Ook reageren? Mail naar de redactie via redactie.dv@dpgmedia.nl.

Online dialoogsessies

Op woensdag 10 en donderdag 11 februari vinden online dialoogsessies plaats, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden via de site resachterhoek.nl (tab Agenda).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden