windturbines
windturbines (Foto: nvt)

“Waarom houdt landgoed Keppel zich niet aan goed noaberschap?”

Doetinchem - In navolging van het artikel 'Grote bezorgdheid en stress over plannen windturbinepark' vorige maand, heeft Tegenwind Oude IJssel de volgende reactie gestuurd richting de redactie. Tegenwind bestaat uit een groep bezorgde inwoners vanuit Hummelo, Keppel, Langerak en Doetinchem (de Huet).

"Landgoed Keppel heeft plannen om een reeks industriële windturbines van 230-250 meter hoog te plaatsen langs de Oude IJssel van De Huet in Doetinchem langs Langerak, Laag-Keppel en Eldrik.

Wij maken ons als bewoners, als noabers in bovengenoemde gebieden grote zorgen over de plannen en zijn verbolgen over de gang van zaken. Landgoed Keppel is blijkbaar al lange tijd bezig met de plannen en in gesprek met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. De inwoners zijn pas zeer recent geïnformeerd. Inspraak is zeer minimaal, we kunnen niet meepraten over locaties of hoogtes van de turbines, laat staan of er überhaupt wordt gevraagd wat omwonenden van windturbines vinden. Eén ding is duidelijk, wij willen geen windturbines langs de Oude IJssel.

Grote zorgen
Dat bleek duidelijk tijdens de online informatieavond van 3 maart waar David van Lynden van Landgoed Keppel, samen met Greentrust en wethouder Langeveld een presentatie gaven. Uit alle vragen en opmerkingen in de chat van de meer dan 200 deelnemers, bleek dat er absoluut geen draagvlak is voor de plannen en dat er zeer veel zorgen zijn over gezondheidseffecten, biodiversiteit, aantasting van het landschap en van het woongenot.

Verdienen ten koste van noabers
Het argument van Landgoed Keppel voor plaatsing van de windturbines is dat het geld nodig is voor onderhoud van Landgoed Keppel. We denken graag mee over inkomstenbronnen voor het landgoed maar helaas geeft de familie van Lynden geen inzage in de exploitatie. Tijdens de online meeting noemde David van Lynden de ANBI status (wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling), waarschijnlijk om goede sier te maken om zo het winstoogmerk van de windturbines te bagatelliseren. De ANBI lijkt alleen gericht op het beheer van het kasteel, de opbrengsten van het landgoed vallen in de Landgoed Keppel BV, een BV en geen stichting en ook geen ANBI instelling.

Zogenaamde inspraak
Daarnaast geeft David van Lynden aan dat het landgoed al 500 jaar bestaat en dat de windturbines er “slechts” 30 jaar zullen staan. Omwonenden voelen zich geschoffeerd door Landgoed Keppel. We zijn in de Achterhoek niet gewend om zo met elkaar om te gaan. We hebben het noaberschap hoog in het vaandel staan. Bij noaberschap hoort elkaar helpen, elkaar eerlijk en tijdig informeren maar ook de gezamenlijke zorg voor mens en omgeving en we delen de liefde voor de mooie natuur in de Achterhoek. Van die vorm van noaberschap zien we bij David van Lynden en Landgoed Keppel niets terug. We worden laat geïnformeerd, zorgen over gezondheidsschade en aantasting van landschap en leefomgeving worden niet serieus genomen. Op 3 maart werden slechts enkele van de vele vragen beantwoord waarbij wethouder Frans Langeveld mee deed met het verkoopverhaal van Landgoed Keppel en Greentrust.

Noblesse oblige
Landgoed Keppel heeft zich destijds verzet tegen de plaatsing van de 380 KV elektriciteitsmasten en bij de aanleg van het fietspad langs de Oude IJssel mocht het fietspad niet over een bepaald deel van het landgoed om de natuur te beschermen en daarom is de “Lus van Keppel” aangelegd. Nu lokt het vooruitzicht van miljoeneninkomsten met windturbines en dan gelden de oude normen en waarden opeens niet meer. Noblesse oblige (letterlijk: ‘adeldom verplicht’), de zegswijze waarmee wordt bedoeld dat iemand die bevoorrecht is de plicht heeft hier iets goeds mee te doen, is bij dit plan ver te zoeken. Integendeel; de familie van Lynden is er puur op uit op zoveel mogelijk geld met hun landgoed te verdienen waarbij zij een goede verstandhouding (“noaberschap”) met, en de gezondheid en de leefomgeving van de lokale bevolking ondergeschikt maakt.

Vanuit goed noaberschap denken we graag met het Landgoed mee om alternatieve inkomstenbronnen te genereren en te verduurzamen. We vragen het Landgoed vanuit goed Noaberschap om meer rekening te houden met de zorgen en wensen van de Noabers in Doetinchem, Langerak, Laag-&Hoog Keppel en Eldrik."

Meer berichten