<p>&nbsp;Varex Imaging medewerker Sjoerd Hermsen met digital twin-technologie.</p>

 Varex Imaging medewerker Sjoerd Hermsen met digital twin-technologie.

(Foto: Varex )

‘Groen licht voor Technohub Digital Twin’

Groen licht voor Technohub Digital Twin

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven lanceert eind juni de Technohub Digital Twin. Dankzij deze hub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten. Eerder deze maand werd een fonds toegekend, waardoor de hub van start kan. 

Varex Imaging, HAN University of Applied Sciences (zwaartepunt Smart Region), Siemens Digital industries Software, het Graafschapcollege en Hyster-Yale ontvangen een opleidingsfonds van A+O Metalektro. Het fonds wordt gebruikt voor onderwijs en toegepast onderzoek naar digital twins; virtuele weergaven van fysieke objecten of processen. 

Proeffabrieken 
Op de betrokken mbo-instellingen en de HAN University of Applied Sciences verrijzen proeffabrieken waar medewerkers en studenten aan de slag gaan. Hier leren zij over de ontwikkeling en het gebruik van simulatiemodellen voor de maakindustrie. Siemens stelt digital twin-software beschikbaar en er wordt kennis verspreid via professionele leernetwerken.

“De Technohub Digital Twin biedt een ideale kans om samen te werken aan de maakindustrie van de toekomst. Met deze technohub gaan we de digital twin-kennis verdiepen en verbreden in de hele product life cycle”, zegt René Bakker, lector Networked Applications op de HAN University of Applied Sciences. “Studenten worden voorbereid op een leven lang leren. En als docenten en onderzoekers leren we in de praktijk hoe inzichten vanuit meerdere vakgebieden gecombineerd moeten worden.”

Studenten, onderzoekers en bedrijven werken bovendien samen aan concrete cases. Zij zorgen dat digital twin-technologie kan worden toegepast. Deze aanpak levert nieuwe kennis en innovaties op waar bedrijven mee aan de slag kunnen. Er wordt ook een quick scan digital twin ontwikkeld, in samenwerking met TNO en Change2twin. Hiermee krijgen bedrijven zicht op mogelijkheden met digital twin-technologie en waardevolle toepassingen.

De waarde van digital twins
“Ik zie de digital twin als zeer belangrijk element in de reis naar de slimme fabriek van de toekomst”, aldus Gerben Heideman, Director Global Operations Connect & Control Solutions bij Varex. “Een digital twin van het hele ontwerp- en fabricageproces stelt ons in staat om het aantal iteraties - om uiteindelijk tot het optimale product en manufacturing process te komen - fors te verminderen. Hiermee gaan we aanzienlijk besparen op het ontwikkelingsproces en gaan we de time-to-market flink verkorten.”

Digital twins bieden de maakindustrie veel voordelen. Realtime data kunnen ingezet worden om simulaties uit te voeren, uitkomsten te voorspellen of verbeteringen door te voeren. Dankzij digital twins kan ook op afstand gewerkt worden in een virtuele omgeving. Door middel van een digitale kopie, in combinatie met realtime data, kan een productielijn of machine op elke gewenste locatie worden bediend. Zelfs vanuit het buitenland.

“De Technohub Digital Twin maakt nieuwe digitale technologie behapbaar en toepasbaar voor het bedrijfsleven”, zegt Inez Kohlmann, thematrekker Smart Innovation en onderzoeker Lectoraat Smart Business op HAN University of Applies Sciences. Het zwaartepunt Smart Region van de HAN jaagt samenwerking tussen verschillende partijen aan. “We willen werken in de driehoek werkveld, onderwijs en onderzoek. Gezamenlijk grenzen verleggen met nieuwe technologie om zo te komen tot slimme bedrijven en dus een slimme regio.”

Hybride leeromgeving
Sjoerd Keijser, Business Development Manager Oost-Nederland bij ondernemersorganisatie FME, benadrukt ook de waarde van samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. “De Technohub Digital Twin biedt medewerkers in onze achterban de unieke mogelijkheid om opgeleid te worden in een hybride leeromgeving. Ze vergroten daarmee hun eigen competenties en het onderscheidend vermogen van de bedrijven waarbinnen zij werken.”

Meer berichten