<p>Er is veel werk verzet in de afgelopen jaren, maar het einde van de renovatie van Huis Landfort is in zicht.</p>

Er is veel werk verzet in de afgelopen jaren, maar het einde van de renovatie van Huis Landfort is in zicht.

Foto: (foto: stichting Erfgoed Landfort)

Renovatie Landfort met kerst gereed

Huis Landfort in Megchelen is een geliefde bestemming voor wandelaars en fietsers. Jarenlang lag het er echter niet florissant bij. In 2017 werd stichting Erfgoed Landfort eigenaar van de gebouwen en een deel van de terreinen. Sindsdien is er gewerkt aan het opknappen van de historische buitenplaats. De stichting vond het tijd om belangstellenden te informeren over de stand van zaken van de grondige renovatie. Dat gebeurde op donderdagavond 22 april met een dialezing via een livestream door stichtingsdirecteur René Dessing.

Megchelen - Zo’n 330 belangstellenden uit binnen- en buitenland hadden zich voor deze presentatie aangemeld. René Dessing geldt als een autoriteit op het gebied van kastelen en historische buitenplaatsen in Nederland. Hij presenteerde de lezing vanuit het koetshuis. Het gebouw staat symbool voor het nauwgezette herstel van het landgoed in de oude luister. Dessing gaf een overzicht van de historie van de buitenplaats en een chronologische opsomming van de herstelwerkzaamheden. De herbouw van het koetshuis, de bouw van een 90 meter lange leimuur en het uitbaggeren van de slingergracht waren de eerste activiteiten. Na het oorlogsgeweld, waarvan Megchelen en omgeving flink hadden te lijden, restte van het koetshuis nog slechts een ruïne. Ook Huis Landfort kwam niet ongeschonden uit de strijd. Dessing memoreerde dat het schoonmaken van de gracht omzichtig gebeurde, omdat er diverse keren op oorlogsmunitie is gestuit en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie moest worden ingeschakeld.

Uit de presentatie bleek vooral dat er onnoemelijk veel werk is verzet. Aan de hand van afbeeldingen, documenten en gesprekken is de buitenplaats nauwgezet in de oude glorie hersteld. Gespecialiseerde aannemingsbedrijven werkten aan herbouw van in- en exterieur van de panden. Deskundigen adviseerden over de inrichting van de tuin. Het miljoenenproject is gefinancierd door bijdragen van particulieren en fondsen en subsidies van Rijk en provincie Gelderland. Directeur Dessing kon de verheugende mededeling doen, dat na vijf jaar de gigantische klus aan het einde van het jaar gereed is. Dan hebben Oude IJsselstreek, Achterhoek en Nederland er een parel bij.

Vrijwilligers

Het wordt niet alleen een mooi plaatje om van een afstand te bewonderen. Het park en de moestuin zijn straks open voor publiek. Er worden rondleidingen verzorgd en groepen kunnen een ruimte reserveren. De stichting heeft enkele medewerkers in dienst. Daarnaast werken nu al vrijwilligers in het park mee, maar voor onderhoud en beheerstaken in de toekomst is er grote behoefte aan meer vrijwilligers. Oud-docent beeldende vorming Evelien Jorna nam ook deel aan de lezing: “Ik ging er vaak met leerlingen tijdens een tekenles heen. Ik was erg benieuwd naar de lezing. Het was leerzaam en ik heb me aangemeld als vrijwilliger.”

Meer berichten