Foto:

In gesprek met de burgemeester: Coffeeshops Doetinchem

Burgemeester, sinds de sluiting van ’t Rotterdammertje is er in Doetinchem nog maar één officiële coffeeshop. Gaat dat veranderen?

“Onze gemeenteraad heeft in haar beleid mogelijk gemaakt dat we in Doetinchem twee coffeeshops hebben. Eerder was zelfs sprake van drie, maar de meerderheid van de raad vindt twee genoeg. We hebben ons eigen beleid als richtlijn met betrekking tot coffeeshops, maar we hebben natuurlijk ook te maken met de wetgeving. Er is een gedetailleerde lijst van criteria opgesteld waaraan een coffeeshop moet voldoen en hoe de aanbesteding en gunning van een tweede coffeeshop in zijn werk moet gaan. Er dient in ieder geval een transparant aanbestedingsproces te komen en de vestiging wordt gebonden aan een termijn van vijf jaar. Daarna moet er opnieuw aanbesteed worden. Op dit moment loopt er nog een beroepsprocedure bij de Rechtbank. Het starten van een nieuwe aanbesteding staat nu ook on hold in afwachting van de uitspraak van de rechter. Wanneer de Rechtbank uitspraak doet is nog niet bekend.”

Het probleem met coffeeshops in het algemeen is de oncontroleerbare inkoop via de achterdeur. Wat doet u daaraan?

“Er loopt op dit moment een landelijk experiment op dat gebied. Eerst wilden de gemeenten Doetinchem, Winterswijk en Oude IJsselstreek daaraan ook meedoen, maar dat ging helaas niet door omdat niet aan alle criteria kon worden voldaan. Het blijft natuurlijk gek dat de inkoop bij een coffeeshop in het duister blijft gehuld.”

Ondermijning van de maatschappij is een hot item. Hoe gaat u voorkomen dat dit kwaad weer binnensluipt via coffeeshops?

“Het risico van ondermijning kan alleen vermeden worden door de zogenoemde Bibob procedure. Voluit is dat de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Wij willen alleen met ondernemers met schone handen te maken hebben.”


Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot coffeeshops?

“Zoals ik al zei niet meer dan twee. De angst dat bij maar één coffeeshop de handel zich deels naar de straat en privéwoningen zou verplaatsen is helaas gegrond gebleken. Er zijn behoorlijk wat beperkingen met betrekking tot de locatie. De panden moeten geschikt zijn en er moet voldoende parkeerruimte bij zijn. In de checklist die wij hanteren is exact beschreven waar wel en waar geen coffeeshop mag komen.”

Komt er binnen afzienbare tijd nieuwe wetgeving met betrekking tot coffeeshops?

“Het is altijd afwachten wat een nieuwe regering gaat doen. Belangrijk is dat de uitkomst van het landelijk experiment dat nu loopt serieus wordt genomen. Wat daaruit komt weet ik op dit moment nog niet.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten