Logo doetinchemsvizier.nl


Foto: Pixabay

Keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' voor Slingeland Ziekenhuis

Doetinchem - Het Slingeland Ziekenhuis heeft het keurmerk 'Seniorvriendelijk Ziekenhuis' ontvangen. Het keurmerk is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt. Het keurmerk stimuleert dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnamen worden voorkomen.

"De Achterhoek is een sterk vergrijzende regio. Hier krijgen wij als Slingeland Ziekenhuis ook mee te maken: onze patiënten zijn steeds ouder en hebben vaak meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Hierdoor wordt de behandeling en zorg voor ouderen complexer. Dit vraagt van onze artsen en verpleegkundigen een intensivering van de samenwerking en afstemming met patiënt en familie over de juiste behandeling en zorg. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk "Seniorvriendelijk Ziekenhuis", moet een ziekenhuis voldoen aan 14 kwaliteitsaspecten. Aan een aantal hiervan voldoet het ziekenhuis al jaren; o.a. het screenen van elke opgenomen patiënt van 70 jaar en ouder op verschillende risico's (delier, vallen, ondervoeding, fysieke beperkingen). Daarnaast is er al meer dan 15 jaar een multidisciplinair geriatrieteam beschikbaar, bestaande uit klinische geriaters en geriatrie verpleegkundigen, dat ingeschakeld kan worden bij de klinische behandeling van kwetsbare ouderen. De laatste jaren is het aantal medebehandelingen door het geriatrieteam exponentieel gestegen. In 2016 werden meer dan 1000 patiënten mede door het geriatrieteam behandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. Het belangrijkste kwaliteitsaspect waardoor wij dit jaar het keurmerk gehaald hebben is het verbeteren van de continuïteit in de zorg voor ouderen. Dit vinden wij belangrijk, omdat dit leidt tot meer afstemming in de zorg. De verbetering betrof o.a. de informatieoverdracht bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Daarbij werd aandacht besteed aan medicatie, medische en verpleegkundige overdrachten, afspraken met thuiszorgorganisaties over nazorg e.d.

De zorg voor ouderen is al geruime tijd een speerpunt van het Slingeland Ziekenhuis. In 2014 is in het ziekenhuis een 'programmateam ouderen' samengesteld. In dit team zijn verpleegkundigen, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en transferverpleegkundigen vertegenwoordigd. Samen denken zij na over mogelijkheden om de zorg voor ouderen te verbeteren en initiëren zij verbeterprojecten. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat alle betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners samenwerken om de behandeling en zorg voor onze oudere patiënten nog verder te optimaliseren. Wij vinden het belangrijk dat elke zorgverlener kennis heeft van de behandeling en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Om die reden trainen wij onze artsen en verpleegkundigen in de problematiek van de oudere patiënt. Verder zijn er op verschillende afdelingen in het ziekenhuis huiskamers gekomen. Deze zijn zodanig ingericht dat patiënten er samen met familie, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen eten, bewegen of een spelletje doen. Familieleden kunnen, als vertrouwde personen van de patiënt, veel bijdragen op het gebied van preventie en herstel tijdens een ziekenhuisopname. Wij hebben mogelijkheden gecreëerd om familie actief te betrekken bij de zorg van patiënten.

Wij zien het ontvangen van het keurmerk "Seniorvriendelijk Ziekenhuis" 2017/2018 als een kroon op onze inzet voor kwalitatief hoogstaande zorg voor ouderen in het Slingeland Ziekenhuis. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het altijd beter kan en staan wij open voor feedback van patiënten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Wij blijven ons vol enthousiasme inzetten om onze zorg nog verder verbeteren!"

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox