Logo doetinchemsvizier.nl

Caritas Parochie Maria Laetitia houdt kerstpakkettenactie

Doetinchem - Dit jaar vindt de Kerstpakkettenactie plaats in alle kerklocaties van de Parochie Maria Laetitia. Samen bieden we ondersteuning aan mensen die het hard nodig hebben. Een van onze opdrachten als geloofsgemeenschappen is zorg om en voor de armen en mensen die het op de een of andere manier moeilijk hebben, bijv. door (chronische) ziekte, werkloosheid, echtscheiding, verlies van een geliefde. Maar ook denken we aan vluchtelingen. Mensen kunnen daardoor in de problemen raken. Geestelijk door eenzaamheid, of materieel door financiële problemen. Dit is het brede werkveld ‘diaconie’. Omzien naar de medemens, zorg bieden, opkomen voor elkaar in solidariteit: dat is een van de missies van de katholieke kerk in onze samenleving.

We doen hiermee een oproep om (houdbare) levensmiddelen, iets lekkers voor jong en oud te brengen naar de Paskerk, Prinshendrikstraat 36; Martinuskerk in Wijnbergen of Kerkelijkcentrum De Wingerd - De Huet, op donderdag 14-12-2017 tussen 16.00 en 18.00 uur.

Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons bekende adressen van mensen die deze extra aandacht en attenties goed kunnen gebruiken.
Wat eventueel aan ingezamelde goederen overblijft zal naar de Voedselbank gebracht worden.

Meer berichten

Shopbox