Serviceloket voor evenementen

Doetinchem - Doetinchem wil uitgroeien tot een gastvrije stad waarin evenementen een prominente rol spelen. De gemeenteraad heeft 60.000 euro vrijgemaakt voor het opzetten van een Evenementen Serviceloket.
In Doetinchem worden circa 50 evenementen op jaarbasis georganiseerd. Op 9 november heeft de gemeenteraad de uitvoeringsagenda binnenstad 2018 vastgesteld en daarmee 100.000 euro extra beschikbaar gesteld voor evenementen en festivals in 2018. Daarnaast is in 2018 60.000 euro beschikbaar voor het opzetten van het Evenementen Serviceloket. Hierin kunnen organisatoren onderling kennis uitwisselen. Ook vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is verdergaande professionalisering wenselijk.

Een Evenementen Serviceloket kan hier aan bijdragen. Deze is er niet alleen voor de binnenstad van Doetinchem, maar ook voor de dorpen Wehl en Gaanderen.


Gefaseerd opbouwen

Er wordt in stappen toegewerkt naar een loket, te beginnen met het opzetten van een digitaal loket. Hiervoor wordt een onafhankelijk en deskundige kwartiermaker aangesteld die met betrokken partijen aan de slag gaat. Het digitale loket is een opmaat naar de doorontwikkeling van evenementen en verdere ondersteuning van organisatoren.

Meer berichten

Shopbox