Logo doetinchemsvizier.nl

Doorbraakfonds

Doetinchem - De gemeente Doetinchem heeft geld beschikbaar gesteld voor jongeren die in financiële problemen zijn gekomen, het zogenaamde Doorbraakfonds.
Het Doorbraakfonds wordt gezamenlijk beheerd door het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD). De doelgroep is jongeren met beperkte eigen inkomsten tussen 16 en 23 jaar die vastgelopen zijn en met een kleine financiële impuls geholpen kunnen worden. Een aanvraag kan worden gedaan door de jongere zelf of door een organisatie waar de jongere om hulp heeft gevraagd. Op de website van PAD en JOD is het aanmeldformulier te downloaden.
Aanleiding is een onderzoek van het Nibud waaruit blijkt dat er veel jongeren zijn met financiële problemen en er zelf niet uitkomen. Door ze een steuntje in de rug te geven kan worden voorkomen dat ze verder in de problemen komen of schulden gaan maken.
Het geld wordt niet uitgekeerd aan de jongere zelf, maar betaald aan de betreffende organisatie. Om de jongeren te bereiken worden een groot aantal 'vindplaatsen' benaderd, zoals scholen, kerken, buurtcoaches, voedselbank en jongerenorganisaties.

Meer berichten

Shopbox