Logo doetinchemsvizier.nl


Jos Sluiter en Peter Drenth op de grens van Terborg (Oude IJsselstreek) en Gaanderen (Doetinchem).
Jos Sluiter en Peter Drenth op de grens van Terborg (Oude IJsselstreek) en Gaanderen (Doetinchem). (Foto: PR)

Revitalisering bedrijventerrein Akkermansweide afgerond

Gaanderen - De revitalisering van de bedrijventerreinen Akkermansweide in Gaanderen en Terborg is afgerond. Op woensdag 10 januari staan de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek hier bij stil. Aan weerszijden van de brug over de Akkermansbeek, die de twee bedrijventerreinen verbindt, zijn twee lantaarns geplaatst die naar elkaar toe buigen. Deze symboliseren de samenwerking en verbondenheid tussen de beide Akkermansweides. Op 10 januari stellen de wethouders Peter Drenth (Doetinchem) en Jos Sluiter (Oude IJsselstreek) deze lantaarns in werking.

Akkermansweide in Gaanderen is in 2014 gerevitaliseerd. Het regenwaterriool is vervangen en de openbare ruimte is opgeknapt. Het gedeelte in Terborg is in 2015-2017 gerevitaliseerd. Hier zijn de rioleringen vervangen, is grootschalig gesaneerd, is de openbare ruimte opgeknapt en is er een verbindende parkzone tussen het woongebied en de Oude IJssel aangelegd. Ook kende Terborg een subsidieregeling. Ondernemers konden voor een deel van de kosten voor gevelverbetering of verbetering van het terrein (parkeren, groen etc.) subsidie krijgen. Er is ruim 1 miljoen euro geïnvesteerd. 

Intergemeentelijke parkmanagementorganisatie
De ondernemersverenigingen hebben een parkmanagementorganisatie opgericht, Stichting Parkmanagement Bedrijventerrein Akkermansweide (SPBA). Dit is de eerste intergemeentelijke parkmanagementorganisatie. SPBA heeft een belangrijke rol vervuld bij de revitaliseringen als bemiddelende en verbindende partij.

Samenwerking 
In de voorbereiding is er tussen Doetinchem en Oude IJsselstreek intensief overleg geweest over de afstemming van de werkzaamheden. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld het straatbeeld en het materiaalgebruik. De revitaliseringen van Akkermansweide hebben ca 7,5 miljoen euro gekost, waarvan bijna 3 miljoen is bijgedragen door de provincie Gelderland. 

Oplevering
Oude IJsselstreek heeft er voor gekozen geen grote feestelijke oplevering te organiseren. Dit budget wordt ter beschikking gesteld aan SPBA als bijdrage in hun vaste kosten de komende jaren. Zo komt dit budget direct ten goede aan de ondernemers. 
 

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox