Jesse Andela geeft chauffeur Henk Wesselink informatie over hoe kinderen in het verkeer reageren.
Jesse Andela geeft chauffeur Henk Wesselink informatie over hoe kinderen in het verkeer reageren. (Foto: Carla van der Meer)

'Deze school had hier nooit moeten komen'

(door Carla van der Meer)

Doetinchem - "De school had hier nooit moeten komen. Dit is geen geschikte plek om kinderen te laten oversteken", vindt taxichauffeur Henk Wesselink.

De politie, VVN-Doetinchem en leerlingen van basisschool Het Noorderlicht hebben op woensdagmorgen 24 januari een verkeerscontrole gehouden bij de fietsoversteek aan de Bilderdijkstraat om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid.

"De situatie is gevaarlijk", vervolgt Wesselink. "Ik rijd hier een paar keer per dag en het valt mij op dat automobilisten niet in de gaten hebben dat hier ook fietsers oversteken en dat die voorrang hebben. Er staan zoveel borden dat mensen er niet meer op letten."

Jesse Andela (11) is een van de leerlingen van groep 7 van Het Noorderlicht. Hij geeft Wesselink een paar flyers met informatie. Een ervan is met een kindertekening op de voorkant en op de achterkant staat aangegeven hoe kinderen reageren in het verkeer en wat ze op welke leeftijd kunnen. "De auto's rijden hier vaak door", geeft Jesse aan. "Het is gevaarlijk om hier over te steken."

"Een week geleden ben ik hier bijna aangereden", zegt klasgenootje Melissa Kinacilar (10). "Ik moest uitwijken en de auto ging net langs mij heen."

"Ik hoop dat er nu iets aan de onveilige situatie gebeurt", zegt automobiliste Loes de Koning. "Vooral in het donker is de oversteek slecht verlicht."

"De collega's zijn hier voorlopig ook verkeersbrigadier", vertelt Herman Nieuwenhuis, directeur van basisschool Het Noorderlicht. "We voeren actie om de automobilisten er bewust van te maken dat de verkeerssituatie is veranderd sinds het begin van dit schooljaar. De verkeersbrigadiers vallen op in hun oranje hesjes, maar toch blijft het oversteken gevaarlijk. De fietsers en voetgangers hebben voorrang, maar daar zijn de automobilisten zich niet altijd van bewust. De grootste problemen doen zich vooral voor tijdens de pieken, bij het begin en het uitgaan van de school. Er hebben zich bijna ongevallen voorgedaan, waarbij de automobilisten nog op het laatste moment op de rem trapten." Rody Poelhuis, wijkagent van onder meer wijk Noord: "Dit is een kruising waar veel kinderen oversteken. We proberen een zo veilig mogelijke oversteek voor hen te creëren."

Meer berichten