De chequeoverhandiging.
De chequeoverhandiging. Foto: Fietsival Doetinchem

Fietsival scholentour brengt 15.000 euro op voor goede doelen

Algemeen

Doetinchem - Een paar duizend kinderen van 13 basisscholen in Doetinchem, Gaanderen, IJzevoorde en Wehl fietsten ruim 15.000  euro aan sponsorgelden bij elkaar in het kader van de Fietsival scholentour 2021. 

De opbrengst gaat naar vijf Kanjers voor Kanjers-projecten in de Achterhoek, naar goede doelen in Gambia en Guatemala en naar verbeteringen van schoolvoorzieningen van de deelnemende scholen. Twee zaken staan bij al die doelen centraal: kinderen en bewegen.

Samenwerking

Fietsival is een samenwerkingsverband van Kiwanisclub Doetinchem-De Graafschap, Sportbedrijf Doetinchem en het (fiets)verenigingsleven in Doetinchem en omstreken. 

Fietsival stimuleert kinderen om meer te bewegen en organiseert daartoe jaarlijks een eendaags fietsevenement in en om de Doetinchemse binnenstad. Vanwege de pandemie is die opzet dit jaar niet mogelijk. Deze scholentoer blijkt een uitstekend alternatief en een blijvertje.

Op 8 juli, de laatste dag van de Fietsival scholentour, die plaatsvond op het schoolplein van Openbare Basisschool Hogenkamp, reikten André Bieleman van Kiwanisclub Doetinchem-De Graafschap en Maurice Tepperik, directeur-bestuurder van Sportbedrijf Doetinchem twee cheques uit: 7.650 euro aan Adri Knoops van Kanjers voor Kanjers en 7.400 euro aan directeur Joost van Campen van OBS Hogenkamp namens alle deelnemende scholen.

Pumptrack

Op de 13 basisscholen organiseerden sportdocenten van Sportbedrijf Doetinchem en studenten van het Graafschap College in de afgelopen maanden allerlei fiets-gerelateerde activiteiten voor kinderen van alle groepen. Denk aan mountainbike clinics, demonstraties en fietstochten, steeds enkele dagen per school. Vast onderdeel was een BMX-baan (pumptrack) van gerecycled plastic. Daarnaast werd tijdens extra lessen aandacht besteed aan verkeersveiligheid en aan duurzaamheid. Diverse sponsoren droegen financieel bij om de scholentour mogelijk te maken.

De ene helft van de sponsoropbrengst gaat naar projecten van Kanjers voor Kanjers, de andere helft is voor de school.

De cheque van 7.650 euro voor Kanjers voor Kanjers wordt door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind (NSGK) ook  nog eens verhoogd met maximaal 25 procent.

Kanjers voor Kanjers is een vrijwilligersorganisatie in de Achterhoek die zich sterk maakt voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten en te spelen. “Kinderen dicht bij huis blij maken” is wat Kanjers voor Kanjers voor ogen heeft. Op iedere school mochten kinderen kiezen uit 5 projecten waar het geld voor hun school naartoe ging. Eén project sprong eruit: zwemlessen voor kinderen met een beperking. “Omdat zwemmen een intensieve sport is, hebben kinderen met een beperking veel tijd nodig om een diploma te halen. Hun concentratieniveau is dikwijls laag en ze zijn snel afgeleid. Onder water gaan vinden ze lastig of ze voelen zich juist te vrij in het water en zien geen gevaar. Daarom is een zwemdiploma belangrijk voor Kanjer-kinderen. Zwemmen is ook een vorm van therapie: lekker bewegen in warm water, de spieren in je lichaam voelen anders aan dan op het droge.”

De andere helft van de opbrengst van de school mocht naar eigen goedvinden worden besteed. Een paar scholen kozen voor ontwikkelingsprojecten in Gambia en Guatemala. De meeste scholen gaan voor vernieuwingen aan het schoolplein, om onder schooltijd beter en meer te kunnen sporten en bewegen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier