<p>Burgemeester Mark Boumans.</p>
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: Opvang Afghaanse vluchtelingen

vr 10 sep 2021, 15:45 Interviews & Achtergrond

Burgemeester, er komt een stroom vluchtelingen uit Afghanistan op ons af. Wie gaat die opvangen en huisvesten?

“De instroom van nu is nog maar het topje van de ijsberg. Er ligt een nog groter probleem achter. Tot begin 2020 was de instroom heel beperkt. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is de toestroom van vluchtelingen uit alle landen weer toegenomen. De uitstroom uit de centra voor asielzoekers stokt omdat er in de huidige woningmarkt bijna geen huis te krijgen is. Dat geldt voor Nederlanders maar ook voor statushouders. De huidige asielzoekerscentra zijn vol..”
”Het COA moet voor de rijksoverheid de opvang van vluchtelingen regelen. Een week of drie geleden viel er bij alle gemeenten een brief in de bus met het verzoek om opvangplekken te zoeken. Tegelijkertijd kregen de Commissarissen van de Koning de opdracht ‘hun deel’ te verdelen onder de gemeenten in hun provincie. In Gelderland zijn daar snel locaties voor open gesteld: Heumensoord en Harskamp.”

Is er in Doetinchem en omgeving huisvesting mogelijk voor deze nieuwe vluchtelingen?
“Het Rijk heeft dus ook aan Doetinchem gevraagd de mogelijkheden voor huisvesting van vluchtelingen te inventariseren. Daar zijn we nu mee bezig.”

Is een besluit om vluchtelingen in de gemeente te huisvesten een zaak van de raad?
“Natuurlijk wordt de raad hierin gekend, maar dit is een vraagstuk van nationale betekenis en uiteindelijk is de rijksoverheid de baas. Ik vind dat de raad hierin een belangrijke rol moet hebben, maar de realiteit van de laatste jaren is vaak dat de rijksoverheid snel handelt en de gemeente dan wat buiten spel staat. Onze inzet is dat te voorkomen. Wij willen een serieuze gesprekspartner zijn.” 

Met welke aantallen wordt gerekend?
“Wij zijn hierover met de Achterhoekse gemeenten in gesprek. Voor Doetinchem en andere Achterhoekse gemeenten lijkt kleinschalige opvang passend. Het COA denkt juist aan grootschalige centra van 400 tot 1.200 personen. Wij zijn daarover met hen in gesprek.”

Welke gemeenten zijn benaderd door het Rijk?
“Elke gemeente, dus ook de Achterhoekse.”

Hoe snel moeten en kunnen hierover beslissingen worden genomen?
“Het is een acuut vraagstuk. Wij hebben de vraag gekregen en nemen die daarom ook serieus. Als alle gemeenten dat doen dan is het probleem op te lossen. Ons huidige quotum voor de huisvesting van statushouders hebben we aardig op streek ondanks de gespannen situatie op de woningmarkt.”

Wat is volgens u een betere oplossing?
“De staatssecretaris zou op dit soort situaties beter moeten anticiperen en meer permanente kleinschalige locaties verspreid over het land moeten creëren. Vanwege de schommelingen in de instroom heb je dan wellicht soms leegstand, maar je creëert ook rust. Deze oplossing lijkt misschien duur, maar op termijn is het goedkoper. Het is een illusie te denken dat de instroom ophoudt. Vluchtelingen zijn een vraagstuk van alle eeuwen. Op zeer korte termijn moeten knopen worden doorgehakt, liever vandaag dan morgen zegt het Rijk. Maar als je het goed wilt doen dan heb je tijd nodig.”  

(tekst: Bert Vinkenborg)