Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: De maïsoogst

vr 24 sep 2021, 08:56 Algemeen

Burgemeester, de maïsoogst. Een wat ongebruikelijk onderwerp voor ons gesprek. Wat hebt u in uw functie met maïs te maken?
“Eigenlijk op twee manieren. Enerzijds vanuit de verkeersveiligheid. Tijdens de maïsoogst komt er zand en modder op de weg, vooral op de kleinere wegen in het agrarisch buitengebied. Daardoor nemen verkeersongevallen toe. De boeren moeten de weg weer schoon maken, maar dat lukt niet altijd op tijd. Anderzijds hebben we te maken met wat ik noem de ‘vermaising’ van het landschap. Functioneel heb ik daar weinig mee te maken, maar ik vind het wel jammer.”

Burgemeester, de maïsoogst. Een wat ongebruikelijk onderwerp voor ons gesprek. Wat hebt u in uw functie met maïs te maken?
“Eigenlijk op twee manieren. Enerzijds vanuit de verkeersveiligheid. Tijdens de maïsoogst komt er zand en modder op de weg, vooral op de kleinere wegen in het agrarisch buitengebied. Daardoor nemen verkeersongevallen toe. De boeren moeten de weg weer schoon maken, maar dat lukt niet altijd op tijd. Anderzijds hebben we te maken met wat ik noem de ‘vermaising’ van het landschap. Functioneel heb ik daar weinig mee te maken, maar ik vind het wel jammer.”

Waar moeten boeren en loonwerkers rekening mee houden?
“De boeren en grondgebruikers zijn gehouden de weg schoon achter te laten, maar we moeten ons ook realiseren dat er tussen oogsten, inkuilen en schoonmaken altijd tijd zal zitten en dat het schoonmaken meestal het laatst aan bod komt. Daardoor ontstaat een kritische periode voor het verkeer.”

Neemt tijdens de maïsoogst het aantal ongevallen toe?
“Vanuit mijn ervaring weet ik dat er in deze periode meer ongelukken gebeuren. Dat is geen verwijt aan de agrarische sector maar een oproep aan ons allemaal om juist nu goed op te letten. De snelheid moet naar beneden! Vooral als in het donker geoogst wordt kan een kritische situatie ontstaan.”

Wordt extra toezicht op het naleven van de regels gehouden?
“Wegbeheerders, zowel provincie als gemeente, zijn nu extra alert. Als er ergens een zooitje ontstaat wordt de veroorzaker daarop aangesproken.”

In de gemeente Doetinchem en de Achterhoek worden jaarlijks grote oppervlaktes maïs ingezaaid met bestemming veevoer. Wordt dit minder in de komende jaren?
“Wat wij nu zien is dat er hier wel heel veel voedermaïs wordt verbouwd. Uit mijn jeugd als ik naar school fietste herinner ik mij een grotere variatie aan gewassen dan nu. Nu is het vaak óf maïs óf weiland.”

Boeren dreigen het kind van de rekening te worden. Is dat niet een beetje te eenzijdig?
“De stikstof discussie speelt daarin zeker een rol. De boer is een makkelijk slachtoffer. Enkele decennia geleden werkten meer mensen in de agrarische sector. Nu zijn er dat veel minder waardoor meer afstand ontstaat tussen burgers en boeren. De niet-agrarische burger komt steeds verder van het boerenbedrijf af te staan en realiseert zich onvoldoende wat de consequenties ervan zijn. Dat er veranderingen in de sector moeten plaatsvinden, is wel duidelijk. Maar ik heb het gevoel dat er veel meer mét boeren gepraat moet worden in plaats van over hen. De boer houdt een belangrijke rol ook als die in de toekomst verandert. Veel boeren gaan daar op een creatieve manier mee om vanuit hun ondernemerschap. Je doet een boer enorm tekort als je hem wegzet als een milieubederver. De scherpe kanten moeten er echt af in de discussie.”

(tekst: Bert Vinkenborg)