Beleggingsstudieclub BZN zoekt nieuwe leden

Gaanderen - Beleggingsstudieclub BZN uit Gaanderen zoekt nieuwe leden.

Nu mensen steeds meer voor hun eigen pensioen moeten zorgen, is het belangrijk dat men kennis vergaart over beleggen. Immers sparen levert niets meer op en beleggen is voor velen een onontgonnen terrein waarbij men best hulp van anderen kan gebruiken. Banken stoppen klanten al snel in eigen fondsen en kijken er verder niet naar om. Vandaar dat BZN die taak, geheel onafhankelijk, van de banken overneemt. Vooral zelfstandigen en ZZP'ers die voor hun eigen pensioen moeten zorgen zijn de aangewezen personen voor een beleggingsstudieclub. Maar ook andere particulieren zijn van harte welkom. Kennis van de huidige leden kan u behoeden voor de vele valkuilen en mooie beloften van aanbieders van fondsen. Bij BZN leert u naast de aankoop van aandelen en obligaties ook hoe opties en turbo's werken. Wij kijken ook naar Europese beurzen en natuurlijk de wereldbeurzen Dow Jones, S & P 500 en Nasdaq in de Verenigde Staten.

U kunt lid worden van BZN waarbij de intrede ca € 1200 bedraagt. Dit bedrag wordt direct gebruikt om een gezamenlijke portefeuille op te bouwen. Daaraan werkt u zelf mee door elke maand voorstellen te doen. Naast deze intrede betaalt u een jaarlijkse contributie € 162,00. Die bestaat uit

€ 24,00 voor de onkosten en € 138,00 wordt toegevoegd voor beleggingen. Onze leden komen eenmaal per maand bij elkaar. De data staan voor een geheel jaar vast. Zodra bekend is hoeveel leden zich gaan aanmelden zal een locatie in de omgeving van Doetinchem bekend worden gemaakt . Er volgt dan eerst een vrijblijvende introductieavond na aanmelding. Wij leggen dan uit hoe wij te werk gaan en waar u steeds met uw vragen terecht kunt, eventueel ook buiten de maandelijkse bijeenkomst.

Hebt u interesse, eventueel met enkele vrienden of bekenden, dan kunt u zich aanmelden op onze site, www.beleggingsclubbzngaanderen.nl, of telefonisch bij Theo Bussink ; 06-20951746. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht.

Meer berichten