Heel Doetinchem Beweegt Oranje

Doetinchem - Op vrijdag 20 april is het zover: heel Doetinchem kleurt oranje tijdens de Koningsspelen 2018.

Het Graafschap College Sport en Bewegen en Sportservice Doetinchem hebben de handen ineen geslagen en organiseren gezamenlijk de Koningsspelen 2018 voor verschillende doelgroepen.

Studenten van het Graafschap College hebben 8 weken de tijd gehad om dit oranje feest stapsgewijs te organiseren. Vanuit de opleiding en Sportservice Doetinchem zijn de studenten wekelijks onderwezen en ondersteund bij deze organisatie. In Doetinchem doen maar liefst 16 verschillende locaties mee. Zo is er op vrijdag 20 april een oranje feest bij verschillende basisscholen, maar ook bij Kinderopvang Humanitas in Gaanderen en Doetinchem Zuid en bij de senioren van Sensire.

Deze 'nieuwe' vorm van onderwijs van het Graafschap College is een onderdeel van de pilot hybride leeromgeving. Samenwerking, goede afstemming en co-creatie tussen school en de beroepspraktijk is essentieel bij het hybride leren. Door de samenwerking tussen school en het werkveld wordt het mogelijk dat er meer- en grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden. Ook kunnen er meerdere doelgroepen op hetzelfde moment bereikt worden, wordt er kennis en ervaring gedeeld, wordt er een netwerk opgebouwd en vergroot en werken alle partijen samen aan innovatie.

Meer berichten