Foto: Sportservice Doetinchem

Sportcafé Onderwijs in Beweging

Doetinchem - Op woensdagavond 25 april houdt Sportservice Doetinchem het Sportcafé met als thema 'Onderwijs in Beweging'.

"We weten allemaal dat sport en bewegen gezond is", stelt Sportservice Doetinchem. "Je voelt je lichamelijk sterker, het werkt ontspannend en daarnaast is het ook erg belangrijk voor je sociale- en cognitieve ontwikkeling." Veel kinderen en jongeren sporten bij een sportvereniging, maar ook binnen het onderwijs is het belangrijk om een goede basis te leggen voor een leven lang sporten.

Op welke manier kunnen vak- en groepsleerkrachten binnen het PO, VO en MBO sport inzetten als middel om bijvoorbeeld leerprestaties te bevorderen en beroepsgerichte training te realiseren? Op welke manier kan het onderwijs hun school inrichten wat uitnodigt tot bewegen? Wat hebben zij hiervoor nodig en welke rol kan de vereniging hierin spelen? Tijdens een interactief Sportcafé met zowel experts als betrokkenen uit het veld gaan de deelnemers op zoek naar antwoorden op deze vragen. Dit Sportcafé, onder leiding van NOS- commentator Maarten Tip, vindt plaats op woensdagavond 25 april.

Het Sportcafé is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderwijs(beleid) en sport(beleid). Denk hierbij aan de docenten en directies van onderwijsinstellingen uit het basis-, voortgezet- en beroeps- onderwijs en de sportverenigingen. Maar uiteraard eenieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp mag aansluiten.

Het Sportcafé begint op woensdag 25 april om 19.30 uur in de SaZa Topsporthal, Sportweg 1 in Doetinchem.

Aanmelden kan via www.sportservicedoetinchem.nl.

Meer berichten