Foto: Kentalis

Leerlingen Kentalis bibliothecaris in eigen bieb

Doetinchem - Leerlingen van Kentalis Doetinchem kunnen op school boeken lenen. In het kader van het project Bibliotheek Op School kunnen de kinderen met hetzelfde bibliotheekpasje ook in de bibliotheek bij hen in de buurt terecht. De leerlingen verzorgen zelf als bibliothecaris de uitleen van de kinderboeken op school: zonder hulp.

De leerlingen van Kentalis Doetinchem hebben moeite met praten en het leren van taal. Zij hebben een taalontwikkelingsstoornis en volgen bij Kentalis speciaal onderwijs. Daarmee past de school in het project van Bibliotheek West-Achterhoek. Jacqueline Terwijn educatiespecialist bij de bibliotheek: "Het (voor)lezen van boeken is essentieel voor de taalontwikkeling. Kinderen die meer lezen, lezen met meer plezier, zijn beter in taal en scoren hoger op de Cito-eindtoets. Een bibliotheek op school, gevuld met actuele boeken voor alle groepen van het basisonderwijs zorgen voor een verbetering van de leesomgeving. Leerlingen en hun ouders worden gestimuleerd om meer (voor) te lezen. We krijgen ook terug van de scholen dat er nu meer gelezen wordt."

Leerkracht Bart van Loon hoopt dat dit ook op zijn school gaat gebeuren. "Vorig jaar zijn we verhuisd naar de Vondellaan en wij wilden een bibliotheek die up to date is. Dit vinden wij belangrijk om zo de leerlingen te stimuleren meer te gaan lezen en het leesplezier te vergroten. Het project paste dus heel goed. Om meer betrokkenheid te creëren, hebben wij ervoor gekozen om de leerlingen te laten helpen in de bibliotheek. De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben door middel van een brief en een gesprek gesolliciteerd naar een functie als bibliothecaris. Zij helpen één uur in de twee weken mee in de bibliotheek. Hier zorgen de leerlingen ervoor dat de bibliotheek netjes blijft en de boeken op de juiste plaats terug worden gezet. De leerlingen lenen via een computerprogramma de boeken uit en nemen uitgeleende boeken weer in. Op deze manier worden de leerlingen nog meer betrokken bij de bibliotheek op school en zij vinden het ook nog eens hartstikke leuk."


Proefdraaien

De nieuwe bibliotheek op school wordt vrijdag 20 april – tijdens de Koningsspelen – feestelijk in gebruik genomen. Tot die tijd wordt er proefgedraaid. De kinderen kunnen oefenen met het aan elkaar uitlenen van boeken, het systeem dat daarbij hoort én de boeken thuis lezen. Tijdens de officiële opening zal ook de directeur Wieb Broekhuijsen van Bibliotheek West-Achterhoek aanwezig zijn.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland en delen wij met hen kennis. Onder het motto: 'Samen komen we verder'.

Meer berichten