35.000 euro voor de Pol Gaanderen

GAANDEREN – Stichting Sport en Cultuur Gaanderen heeft 35.000 euro aangevraagd én gekregen van het Oranje Fonds als bijdrage aan Sport- en cultureel centrum de Pol in Gaanderen. Doelstelling is om Sport- en cultureel centrum de Pol een impuls te geven, zodat de Pol het kloppend hart kan blijven voor het dorp. Het geld wordt gestoken in een grootschalige verbouwing die ertoe leidt dat de Pol beter toegankelijk wordt en bovendien een meer eigentijdse uitstraling krijgt. Met name entree, toegangsdeuren, centrale hal en gangen aan voorzijde en rechterzijde worden aangepakt. Slotstuk is de plaatsing van een nieuwe balie die tevens dienst doet als werkruimte voor de beheerders.

Stichting Sport en Cultuur Gaanderen heeft enkele jaren geleden haar visie verwoord in een dorpsvisie die gezien wordt als een meerjaren ontwikkelingsplan. Eén van de belangrijkste activiteiten was het oprichten van een Exploitatiestichting voor het beheer en onderhoud van de accommodatie. Stichting Exploitatie de Pol Gaanderen is eind 2015 opgericht, is verantwoordelijk voor de binnenzijde van het pand, en wordt gevormd door een bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat. Op deze manier kon in overleg met de gemeente Doetinchem, de accommodatie weer 'teruggegeven worden' aan het dorp en kon het dorp zelf afwegingen en keuzes maken die het belangrijk vindt.

Alles draait om ontmoeting!
Ondersteund door Stichting Exploitatie de Pol Gaanderen, gemeente Doetinchem, eigenaar en verantwoordelijk voor de buitenkant van het gebouw en Buurtplein BV, een betrokken organisatie die zorgt voor de uitvoering van de taken van het sociaal domein in de gemeente Doetinchem heeft Stichting Sport en Cultuur Gaanderen een projectplan ingediend bij het Oranje Fonds met de titel 'Alles draait om ontmoeting'.
Om het centrale ontmoetingspunt te blijven was het nodig om iets aan de toegankelijkheid te doen en meer lucht en licht terug te brengen in met name de centrale hal, zodat het ook prettig verblijven is.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen Euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Meer berichten