Hans Martijn Ostendorp in zijn kantoor tijdens een podcastopname met 'Hallo, hier Achterhoek!' in juli 2020 (foto Roel Kleinpenning)

Hans Martijn Ostendorp in zijn kantoor tijdens een podcastopname met 'Hallo, hier Achterhoek!' in juli 2020 (foto Roel Kleinpenning)

‘De Graafschap is en blijft mijn club’

Algemeen

DOETINCHEM – De Graafschap moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Hans Martijn Ostendorp trekt na vijfenhalf jaar de deuren van De Vijverberg achter zich dicht. “Mensen zijn verrast, maar het is niet verrassend.”

Door Hans Hissink

Dat Hans Martijn Ostendorp het burgemeestersambt weer wilde bekleden was bekend, dat hij dat nu al gaat doen, verrast veel mensen. Hij wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren.
“Over de sollicitatieprocedure mag niets naar buiten gebracht worden. De dinsdag dat bekend zou worden gemaakt wie de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren zou worden, hadden we een vergadering met de Raad van Commissarissen (RvC). Je bent bezig met de huidige stand van zaken bij de club, met in het achterhoofd dat ik hen die avond misschien wel moet bellen dat zij zonder mij verder moeten. Gelukkig heeft de RvC het sportief opgepakt, net zoals alle andere medewerkers.”
Vrijdag 10 maart wordt Ostendorp geïnstalleerd als nieuwe burgemeester in Buren. “Het is een, in oppervlakte, grote plattelandsgemeente met 28.000 inwoners. Ik houd ervan om mensen te verbinden, maar ook wel om de eigenheid van de kernen in de gemeente overeind te houden. Door de gemeente Buren ben ik uitgedaagd over de oriëntatie op de toekomst. Dat is één van de opdrachten waar ik mee aan de slag moet.”
De functie van directeur bij De Graafschap is een hele intensieve. “Iedereen die bij De Graafschap komt, kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar de club. Iedereen vindt er wat van. Dat is vooral lastig als het niet zo goed gaat. Ik wist dat het intensief zou zijn, maar op het moment dat je midden in die storm staat denk je ‘oef, dit is wel stevig’. Toch had ik het voor geen goud willen missen. Ik heb geprobeerd voor iedereen directeur te zijn en benaderbaar te zijn voor iedereen.”
“Ik voel me ook meer bestuurder dan directeur. Bij De Graafschap ben je directeur-bestuurder. Je moet nu beslissen over iets dat op dat moment op kantoor moet gebeuren, maar je bent ook bezig met de toekomst van de club. Bij de gemeente wordt de ambtelijke organisatie aangestuurd door een gemeentesecretaris en door een managementteam. De raad heeft een griffier. Als burgemeester ben je de bestuurder, het boegbeeld naar buiten. Je staat boven de partijen en tussen de mensen. Zo wil ik het burgemeesterschap invullen.”

Vijfenhalf jaar is Ostendorp directeur geweest bij de Superboeren. “Het was een hele mooie tijd, ik heb gegeven aan De Graafschap wat ik kon en geprobeerd dat met ziel en zaligheid te doen. Ik heb ook dingen gedaan waarvan ik dacht ‘hmmm, daar was ik niet op m’n sterkst’. Ik wilde heel graag de sociaal maatschappelijke verankering van De Graafschap in de Achterhoek veel verder verstevigen. Dat is denk ik gelukt. De verbinding naar de Achterhoek en naar de gemeenten is goed gemaakt. Daarnaast wilde ik de jeugdopleiding weer onderdeel laten uitmaken van de betaald voetbalorganisatie. Daar zijn we heel goed mee op weg als je ziet welke talenten zich hebben aangediend.” Het gevoel bij het vertrek bij De Graafschap is een beetje dubbel bij Ostendorp. “Ik ben heel blij met de deur die opengaat, maar wat minder blij met de deur die ik dicht doe. Dat komt met name door de warme reacties van de afgelopen dagen. Liever had ik sportief wat hoger gestaan dan nu het geval is. Dat zeg ik ook als supporter.”
Tijdens zijn directeurschap bij de Superboeren heeft Ostendorp verschillende hoogte- en dieptepunten meegemaakt. “Eén hoogtepunt is de promotie in de thuiswedstrijd tegen Almere in 2018. Het moment dat Robert Klaassen met een kamikazeactie de bal net voor de lijn weghaalde en daarmee promotie naar de eredivisie bewerkstelligde. Dieptepunt was het moment dat ik in de eerste coronaperiode in een telefonische vergadering met de KNVB zat en besloten werd dat er geen promotie en degradatie plaats zou vinden in dat seizoen.”
Hans Martijn Ostendorp hoopt nog vaak op De Vijverberg te komen. “ik ben heel blij dat ik 9 maart door de voordeur naar buiten kan en die met een goed gevoel dicht kan doen. Hopelijk kan ik in de toekomst nog vaak bij deze mooie club komen, want dit is en blijft mijn club.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier