Nieuwkomers Montessorischool 'de Pas'
Nieuwkomers Montessorischool 'de Pas' (Foto: J.Kiwitz)

'Welkom in Nederland' voor Nieuwkomers

Doetinchem - Alle kinderen die afgelopen schooljaar als nieuwkomer in Nederland, in Doetinchem zijn komen wonen hebben het boek ‘Welkom in Nederland’ ontvangen. Stichting Community-Service Rotary club Doetinchem Oude IJssel heeft het geldbedrag beschikbaar gesteld om de kinderen in de basisschoolleeftijd dit boek te geven.

Welkom in Nederland is een project, dat gaat over verbintenis tussen Nederlandse kinderen en vluchtelingkinderen. Kinderen uit groep 7 en 8 in Landsmeer (provincie Noord Holland) hebben les gehad over de Nederlandse cultuur en identiteit. Daarnaast kregen ze les over de situatie van asielzoekers in het algemeen en vluchtelingkinderen in het bijzonder. De kinderen zijn toen aan het werk gegaan, er zijn prachtige tekeningen gemaakt over Nederland, deze zijn in het boek ‘Welkom in Nederland’ gebundeld. Een boek gemaakt door kinderen, voor kinderen. Dit project is mogelijk gemaakt door de stichting Kinderpostzegels. In het boek is ruimte gelaten voor de vluchtelingkinderen, om te schrijven, plakken of tekenen over hun moederland.

‘De bedoeling is alle kinderen in de basisschoolleeftijd het boek te geven, het gaat om leerlingen van IKC het Noorderlicht en Montessorischool de Pas’ aldus Jacqueline Kiwitz, leerkracht Nieuwkomers op de Pas. ‘De serviceclub vond het een sympathiek idee en steunde het initiatief direct. In het boek staan teksten in 3 talen, Nederlands, Engels en Arabisch, daarnaast de mooie tekeningen over Nederlandse gewoontes en gebruiken. Het boek wordt ook thuis bekeken, soms krijgen kinderen een opdracht mee naar huis. Daar wordt over gepraat. Op school komen dan mooie verhalen los, soms ook heftig. Sommige kinderen zijn al jaren op de vlucht en hebben amper mooie herinneringen aan hun moederland, zij hebben veel oorlog gekend en weinig blije schooltijd.’

Het boek is inmiddels uitgedeeld, een mooi welkomstgebaar dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Wat zijn nieuwkomers: mensen voor wie Nederland een nieuw land is en het Nederlands een tweede taal. Migrantenkinderen die als vluchteling of asielzoeker in het Nederlandse onderwijs zijn beland. Dat kan ook door arbeid van ouders of adoptie.

Meer info: www.welkominnederland.org.

Meer berichten