Foto: Bert Vinkenborg
Foto: Bert Vinkenborg

Cameratoezicht in de binnenstad

Algemeen

DOETINCHEM – Cameratoezicht in de binnenstad was op zondag 24 september éen van de thema’s van het maandelijks Nieuwscafé in Amphion. Twee bekende Doetinchemse raadsleden stonden tegenover elkaar tijdens het interview door Tanja Kits, verslaggever bij De Gelderlander. Haar gesprekspartners waren Jeroen Berends (CDA) en Eugenie Ketting (D66). Wel of geen cameratoezicht was de vraag. Een enorme vechtpartij in de binnenstad in oktober 2019 was de aanleiding. Daarna waren er nog andere incidenten met jongeren in het najaar 2022. De gemeenteraad is verdeeld, met name in de afweging van privacy tegenover veiligheid (of een veilig gevoel).

Door Bert Vinkenborg

Eén misverstand werd al meteen aan het begin van het debat uit de weg geruimd. Het is niet de gemeenteraad die over cameratoezicht gaat maar de burgemeester als houder van de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid. De raad mag erover debatteren en aanbevelingen doen, maar de burgemeester beslist. 

Eugenie Ketting voerde aan dat er in verleden al eens onderzoek naar cameratoezicht is gedaan waaruit is gebleken dat het, althans in Doetinchem, niet wezenlijk bijdraagt tot de veiligheid. Wel hecht D66 sterk aan de privacy van bezoekers van de binnenstad en vreest dat camera’s een afschrikwekkend effect op hen zullen hebben. Ook als het besluit genomen zou worden om voor een proeftermijn van twee jaar cameratoezicht in te voeren dan is er nog een juridische kant aan die zaak, Wat als tegenstanders het aanhangig maken bij de Raad van State? Waar moet het geld vandaan komen? Er is nu geen post voor in de begroting opgenomen. 

Jeroen Berend voerde aan dat er door een motie in het afgelopen jaar twee ton opzij gezet is en dat die nog niet is uitgegeven. Met cameratoezicht alleen kom je er niet want de beelden moeten wel uitgewerkt worden en daar is menskracht voor nodig. Volgens Berend is er op dit moment in ongeveer 200 Nederlandse gemeenten cameratoezicht. Het zou leiden tot het dalen van het aantal incidenten en stijging van het veiligheidsgevoel.
Ketting meende dat het probleem zich bij cameratoezicht zal verplaatsen naar andere plekken in de stad. Interviewer Tanja Kits wendde zich tot Robby Welling, bekend horecaman en bestuurslid van de stichting Stadsfeest die op de tribune op zijn beurt wachtte om geïnterviewd te worden over het Stadsfeest 2023 en vroeg hem om zijn mening. Welling liet er geen enkele twijfel over bestaan. Cameratoezicht is hard nodig daar zijn alle betrokkenen in de binnenstad het over eens. De incidenten die nu worden geregistreerd zijn nog maar een deel van de werkelijkheid. Wekelijks wordt hij als uitbater van Stadscafé Simons door de politie gevraagd om beelden van incidenten.

Het onderwerp staat op de agenda van de gemeenteraad van 28 september.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier