Logo doetinchemsvizier.nl


Onderwijskundig Schoolleider Inge Schopman aa n het woord.
Onderwijskundig Schoolleider Inge Schopman aa n het woord. (Foto: PR)

Feestelijke opening Bibliotheek op School in CBS De Haven

Doetinchem - Het nieuwe schooljaar begon goed voor de kinderen van CBS De Haven in Doetinchem. Met het doorknippen van een lint door twee leerlingen werd hun Bibliotheek op School feestelijk geopend. Een bibliotheek vol prachtige boeken, van prentenboeken voor de jongsten, eerste leesboekjes, tot leesboeken voor de oudere jeugd en mooie informatieve boeken. Het project is een samenwerkingsvorm tussen de school en Bibliotheek West-Achterhoek, met als doel het bevorderen van het leesplezier en het versterken van de leesvaardigheid van kinderen.

De Haven vierde de opening van de Bibliotheek op School op een zonnig schoolplein, onder het toeziend oog van alle kinderen, leerkrachten en ouders. Leescoördinatoren Susanne Emmerzaal en Brenda Peppelman spraken de aanwezigen toe: "Voor de totstandkoming is er veel werk verzet. Dit alles onder deskundige leiding van Jacqueline Terwijn (Specialist Jeugd) en Alita Ordelman (Medewerker Educatie) van Bibliotheek West-Achterhoek. Maar ook was het niet gelukt zonder de hulp van veel ouders". Zij werden aansluitend bedankt door Onderwijskundig Schoolleider Inge Schopman. Daarna mochten alle kinderen hun favoriete boek kort presenteren aan een ander kind.

Subsidie Kinderpostzegels

Voor het project was extra geld beschikbaar dankzij een door Bibliotheek West-Achterhoek aangevraagde subsidie bij de stichting Kinderpostzegels. Daardoor kon de school de al aanwezige boeken flink uitbreiden, nieuw meubilair aanschaffen en was er als klap op de vuurpijl voor € 1000,00 aan boekenbonnen beschikbaar voor de leerlingen. Zij mochten deze inwisselen bij de aanwezige kraam van Boekhandel Boek en Buro uit Doesburg.


Bemensing

De Bibliotheek op School is open onder schooltijd en zal dan bemenst worden door vrijwilligers, veelal ouders, en door een aantal leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld. Samen helpen zij de bibliotheek netjes te houden, de boeken uit te lenen en in te nemen en beantwoorden ze vragen over de collectie.

Integrale aanpak

De Bibliotheek op School is een integrale aanpak om de leesvaardigheid van leerlingen te stimuleren, waarbij school en openbare bibliotheek samenwerken. Vaste onderdelen zijn een collectie waar de kinderen kunnen lenen en het structureel promoten van het lezen en boeken in de lessen. Dit wordt bereikt door de inzet van leescoördinatoren van school en leesconsulenten van de Openbare Bibliotheek.

Meer berichten

Shopbox