Doetinchem strijdt mee om Age Friendly Cultural City titel

Doetinchem - Doetinchem is één van de vijf steden die deelneemt aan het tweejarige programma 'Age Friend-lyCulturalCities' van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aan dit programma zit ook een prijs verbonden: de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs, ter waarde van 20.000 euro. Op 8 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens de slotmanifestatie en weten we of Doetinchem zich winnaar mag noemen.

De afgelopen maanden lieten de vijf gemeenten tijdens een lokale manifestatie hun visie op het thema 'ou-deren en cultuurparticipatie' aan het publiek zien. Een jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, bezocht deze events. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages, maakte de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age FriendlyCultural City. 

Met het programma 'Age FriendlyCulturalCities' moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Tijdens de slotmanifestatie met bijdragen van o.a. ouderen uit de steden en 'TED' lezingen over beeldvorming, bereik ouderen en kunstaanbod wordt de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2018 uitgereikt aan de gemeente die zich het best als Age FriendlyCultural City heeft ontwikkeld. Doetinchem is naast Groningen, Emmen, De-venter en Utrecht een van de vijf steden die kans maakt. 

Het aantal Age FriendlyCulturalCities groeit. In 2016-2017 waren het: Amsterdam (winnaar), Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Maastricht. In 2017-2018: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen (stad en provincie), Utrecht. In 2018-2019: Alkmaar, Amersfoort, Haarlem, Helmond, 's-Hertogenbosch, Middelburg e.o.
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: "Het is fantastisch dat zoveel gemeenten zich aan-sluiten bij onze missie om ook voor ouderen interessant en gevarieerd cultuuraanbod te creëren. Het animo om aan te sluiten is groot. In 2019-2020 willen we nog meer gemeenten de gelegenheid geven om deel te nemen."
 

Meer berichten