Méér Muziek in de klas

Doetinchem - Op donderdag 11 oktober is er om 15.00 uur een bijeenkomst van Muziekschool Oost-Gelderland in samenwerking met de Stichting Méér Muziek in de Klas.
De bijeenkomst is bedoeld voor basisschooldirecteuren, - bestuurders en de ICC-ers van de Achterhoekse basisscholen alsmede bestuursleden van de muziekverenigingen. Ook zijn organisaties die werken met kinderen, de Pabo's, conservatoria en het bedrijfsleven voor deze bijeenkomst uitgenodigd.
De stichting Méér Muziek in de Klas wil meer samenwerking tussen alle betrokkenen om zo muziekonderwijs een vaste plek te geven op de basisscholen in de regio. Muziekschool Oost-Gelderland streeft ernaar haar aandeel in de muzieklessen op de basisscholen in haar werkgebied (vijf gemeenten) de komende jaren sterk uit te breiden. Ook BoogieWoogie Cultuurcentrum in Winterswijk is partner in de organisatie. 's Avonds om 19.00 uur wordt dezelfde bijeenkomst georganiseerd, maar dan in Winterswijk. Geïnteresseerden die 's middags om 15.00 uur niet kunnen, worden van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst in Winterswijk. Belangstellenden zich kunnen aanmelden bij Muziekschool Oost-Gelderland door een email te sturen naar wilma.strijbos@muziekschoolog.nl.

Meer berichten