Jeugdfracties met wethouders, voorzitter en debattrainers
Jeugdfracties met wethouders, voorzitter en debattrainers (Foto: Leonie Verhoeven)

Jongerendebat Gemeente Doetinchem

Doetinchem – Op vrijdag 12 oktober zijn leerlingen van het Metzo College, Rietveld Lyceum, Ludger College en Zone College in debat gegaan met drie wethouders van de Gemeente Doetinchem. Het initiatief is van de grond gekomen door samenwerking tussen Dennis Pastoors (Metzo College), Robin Nijsen (Metzo College) en Marta Schennink (Gemeente Doetinchem).

Drie jaar geleden kreeg Dennis Pastoors van het Metzo College een idee om de jongeren van de Gemeente Doetinchem meer bij de gemeentepolitiek te betrekken. Het was pas in het schooljaar 2017-2018 dat dit idee bij Pastoors weer terug kwam, namelijk toen hij samen met collega Robin Nijsen naar het ‘Nationaal Jeugddebat’ (NJD) in Den Haag ging. Drie leerlingen van het Metzo College waren voor deze mooie dag geselecteerd namens de Provincie Gelderland. Het format dat bij het NJD gebruikt werd liet de ogen openen van Pastoors en Nijsen. Er werd direct contact gelegd met Gemeente Doetinchem om voorbereidingen te treffen voor oktober 2018. Marta Schennink van de Griffie Doetinchem zag hier kansen liggen en wilde graag samenwerken om dit te realiseren. Hierbij reageerde tevens de Doetinchemse middelbare scholen positief op dit idee.

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover. Van het Metzo College, Rietveld Lyceum, Ludger College en het Zone College waren 22 leerlingen geselecteerd. Deze 22 leerlingen mochten in debat gaan met wethouders Maureen Sluiter (onderwijs / jeugd), Jorik Huizinga (armoede / participatie) en Frans Langeveld (wonen / wijkontwikkeling). Het debat werd helaas niet geleid door de burgemeester, omdat hij andere werkzaamheden had. Hans Boerwinkel was echter een goede vervanger als voorzitter van dit debat.

Fractie A trapte het debat af en ging in debat met wethouder Maureen Sluiter over de stelling: ‘Acties met nep loverboys zoals tijdens het Stadsfeest werken juist tegengesteld en vestigen alleen maar de aandacht op het probleem want het valt best wel mee in Doetinchem.’ Na een korte introductie van de stelling door Sluiter volgde de openingsrede van fractievoorzitter Talicia Angenent van het Ludger College en oud-leerling van het Metzo College. Angenent gaf aan, dat zij het niet eens waren met de stelling: “Wij van fractie A vinden dat één slachtoffer al teveel is en daarom kunnen wij het niet met deze stelling eens zijn.” Wethouder Sluiter corrigeerde zichzelf dan ook direct door de opmerking “het valt best mee in Doetinchem” terug te nemen. Het bleef niet bij het verwerpen van de stelling, omdat fractie A tevens met concrete oplossingen kwam waarmee het probleem kon worden opgelost. De fractie wil bijvoorbeeld graag een anoniem meldpunt in Doetinchem om het probleem van loverboys in kaart te brengen. Voor dit meldpunt moet vervolgens voldoende reclame gemaakt worden, zodat jongeren weten waar zij terecht kunnen. Fractie A vindt ook dat er op scholen aandacht moet komen voor lessen in zelfvertrouwen en zelfverdediging. Dit moet jongeren helpen om niet te snel op avances van loverboys/girls in te gaan.

Fractie B ging in debat met wethouder Jorik Huizinga over de stelling: “De inburgering van nieuwkomers is de verantwoordelijkheid van de vluchteling zelf.” Huizinga legde hierbij kort uit hoe hij op deze stelling was gekomen, waarna de fractievoorzitter Levi Stevens de openingsrede gebruikte om duidelijk te maken, dat deze ‘eigen verantwoordelijkheid’ niet door nieuwkomers kan worden genomen. Hierbij stelde Stevens vast dat de inburgeringsplicht krom was, omdat het inburgeringsexamen wel wettelijk verplicht is, maar de inburgeringscursus door de nieuwkomer zelf moet worden bekostigd. De fractie vulde dit later in het debat aan door vast te stellen, dat de kosten van zo’n cursus €6000,- bedraagt. Huizinga complimenteerde de fractie voor de gedegen voorbereiding en basering van hun standpunt en gaf aan er zeker wat mee te doen. Hierbij stelde fractie B voor om de inburgeringscursus vanuit de gemeente te bekostigen en dit te koppelen aan scholen met een ISK (internationale schakelklas), zodat nieuwkomers met lotgenoten kunnen overleggen, die hetzelfde programma hebben doorlopen.

Fractie C ging in debat met wethouder Frans Langeveld over de stelling: “Er moeten meer woningen voor jongeren/studenten in Doetinchem komen, zodat ons talent in de Achterhoek blijft.”

Fractievoorzitter Noah Ruesen van het Metzo College mocht dit keer het debat openen met zijn speech. Fractie C gaf aan het niet eens te zijn met de stelling. Zij vinden dat het probleem niet bij de woningen ligt, maar bij de infrastructuur rondom Doetinchem. Voor het woningprobleem hoeven er geen nieuwe huizen gebouwd te worden, maar kan De Kruisberg omgetoverd worden tot een mooie campus voor de Doetinchemse studenten. Daarnaast is fractie C van mening, dat er een intercity moet gaan rijden tussen Winterswijk, Doetinchem en Arnhem: “De aantrekkelijkheid van de stad voor studenten neemt met deze maatregelen toe.”

                De organisatie, gemeente en leerlingen kijken allemaal positief terug op dit debat, waarbij door de verschillende politieke partijen in Doetinchem al verschillende debattalenten zijn benaderd. Zodoende zal deze eerste editie van het Jongerendebat Gemeente Doetinchem nog voor veel gespreksstof zorgen. Kortom, het was een groot succes! Tot volgend schooljaar.

Dennis Pastoors & Robin Nijsen

Meer berichten