Informatiebijeenkomst bbl-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang

Doetinchem - Op dinsdag 13 november houdt het Graafschap College in samenwerking met het Werkgeversservicepunt Achterhoek en de kinderopvangorganisaties in de regio een informatiebijeenkomst over werken in de kinderopvang. Het Graafschap College geeft informatie over de nieuw te starten BBL-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Kenmerk van een BBL-opleiding is de combinatie van werken en leren.Deze opleiding is bedoeld voor volwassenen die zich willen laten (om)scholen naar werk in de kinderopvang.

Programma

De bijeenkomst start om 19.30 uur bij het Graafschap College, J.F. Kennedylaan 49 in Doetinchem. Naast algemene informatie is er ook de mogelijkheid om met vertegenwoordigers van het Werkgeversservicepunt, de kinderopvangorganisaties of de opleiding in gesprek te gaan.

Opleidingsinformatie

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot 13 jaar.  Je draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en verdiept je in kinderen met een specifieke begeleidingsvraag. Werken in de kinderopvang kan bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of Integraal Kindcentrum.
 

Meer berichten