BIZ gaat door.
BIZ gaat door. (Foto: )

Bedrijven Investeringszone feit voor binnenstad Doetinchem

Doetinchem - De bedrijveninvesteringszone (BIZ) Doetinchem gaat door. Dinsdag 27 november 2018 heeft de stemcommissie onder toeziend oog van notaris Raedeman van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. Voorzitter van de stemcommissie Bart Teunissen deelde om 17.00 uur de uitslag mee aan de aanwezigen in het werkcafé van het gemeentehuis.

Er zijn 332 stemmen uitgebracht door de in totaal 488 bijdrageplichtigen. Hiervan zijn 15 stemmen ongeldig verklaard. Dit betekent dat 317 stemmen meetellen voor de stemming, 65 procent heeft gestemd. Hiermee voldoet de stemming aan de eerste wettelijke eis, namelijk dat minimaal de helft van de bijdrageplichtigen een stem moet uitbrengen. De tweede eis is dat tweederde van de stemmers voorstander moet zijn van de BIZ. Ook aan deze eis is voldaan, aangezien 72 procent heeft voorgestemd en 28 procent heeft tegengestemd. Aan de derde eis, de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers is eveneens voldaan. Uit de stemming blijkt dat de voorstanders afgerond een WOZ-waarde van104 miljoen euro vertegenwoordigen terwijl de tegenstanders een WOZ-waarde van afgerond 28 miljoen vertegenwoordigen. De positieve uitslag betekent dat de BIZ per 1 januari 2019 van start gaat.

De Vereniging Van Vastgoedeigenaren Doetinchem (VVVD) heeft het initiatief genomen om een BIZ te starten in de binnenstad van Doetinchem. De gemeente faciliteert dit initiatief, dat bijdraagt aan een positieverbetering van de binnenstad binnen de gemeente en in de regio en heeft de draagvlakmeting georganiseerd. Via een heffing die op basis van de WOZwaarde van het pand wordt vastgesteld, draagt elke vastgoedeigenaar, met commercieel vastgoed binnen de vooraf vastgestelde gebiedszone, bij aan een gezamenlijk actieplan. De opbrengst wordt door de gemeente als subsidie uitgekeerd voor uitvoering van het BIZactieplan voor 2019-2024 van de VBVD (Vereniging BIZ-vastgoed Doetinchem). Voorbeelden van activiteiten uit het plan zijn bestrijden van de leegstand via actieve acquisitie, ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers, opstellen van een stimuleringsregeling voor het realiseren van een compact centrum en stimuleren van duurzaam vastgoed en duurzaam ondernemen.

VVVD-voorzitter Rob Voorhuis is erg blij en trots op het team van ambassadeurs: "Bestuur en ambassadeurs leverden kunde, kennis en kwaliteit, maar bovenal een tomeloze inzet om alle vastgoedeigenaren in de binnenstad zo goed mogelijk te informeren over de BIZ." Hierdoor konden alle stemgerechtigden een weloverwogen keuze maken. "Hard werken loont. Bijna twee jaar geleden kwamen we tot de conclusie dat de BIZ de enige methode is om de vereniging van vastgoedeigenaren compleet te organiseren. We zijn begonnen de eigenaren in kaart te brengen, want naast de 66 leden van de VVVD bleken er in totaal 220 pandeigenaren te zijn in de binnenstad van Doetinchem. De afgelopen BIZ-periode hebben we ze bijna allemaal gesproken. Onze argumenten waren helder: het gaat om de toekomst van de stad, de waarde van de stad en wat is in de toekomst ondernemen in de binnenstad van Doetinchem nog waard? In de gesprekken hebben we een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van de eigenaren en de solidariteit met de ondernemers en de stad. We zijn daar niet in teleurgesteld!" Wethouder Binnenstad Ingrid Lambregts is ook erg blij dat de BIZ-vastgoed doorgang vindt: "De Vereniging van Vastgoedeigenaren heeft er hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het is belangrijk om met elkaar te investeren in het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Activiteiten die bekostigd worden uit de BIZ-gelden sluiten aan en zijn aanvullend op de activiteiten uit de uitvoeringsagenda binnenstad van de gemeente Doetinchem. Door krachten en middelen te bundelen kunnen we samen meer bereiken in de binnenstad. We zijn zo weer een stap dichter bij een samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente, welke in 2019 verder vorm zal krijgen in de gewenste oprichting van het Binnenstad Bedrijf. Dit bedrijf gaat zich richten op marketing (Lekker. Doetinchem), bezoekers verhogende activiteiten, fysieke aankleding en het tegengaan van leegstand. Samen kunnen we zo de aantrekkingskracht van onze binnenstad versterken en meer bezoekers naar het mooie Doetinchem trekken."

Meer berichten