GroenLinks Politiek Cafe: Energietransitie en eerlijk delen

Doetinchem - GroenLinks organiseert dinsdag 11 december in de Anna Hoeve een politiek cafe met het thema : Energietransitie en eerlijk delen.

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van opwarming van de aarde.Een opwarming die grote gevolgen zal hebben op ons leven en de natuur. We kunnen de gevolgen enigszins in de hand houden als we er in slagen zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeente Doetinchem is ambitieus op het gebied van duurzaamheid en energie. Het streven is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent onder andere dat zo’n 25.000 woningen energie neutraal gemaakt moeten worden in Doetinchem. Per woning liggen de kosten tussent €30 en €50.000.

Wat moet er allemaal gebeuren en wie neemt het voortouw? Kan iedereen wel meedoen en worden de kosten eerlijk verdeeld? Wie gaat de levering van de energie beheren? Hoe betrek je wijkbewoners bij de transitie van hun wijk en hun huizen?

Daarover gaan we in ons themacafé met elkaar in gesprek.

De avond wordt ingeleid door Thijs de la Court van het Gelders Energie Akkoord. Vooraf vertonen we een korte film over een wijk in Nijmegen waar een start wordt gemaakt met de energietransitie. De wethouder en raadsleden van GroenLinks zijn ook aanwezig en doen mee aan het interactieve deel van de avond na de pauze.

Achteraf is er gelegenheid om nog even informeel na te praten met de sprekers,de wethouder en de raadsleden van GroenLinks. U bent allen welkom om te luisteren, mee te praten en mee te denken over dit belangrijke thema.

Datum : dinsdag 11 december

Locatie: Anna Hoeve, Holterweg 138, 7003 DR Doetinchem

Tijd:: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) tot 22.00 uur

Entree: (met een kopje koffie) gratis

Meer berichten