Foto: PR

Verenigingsleven hart van sponsor-strategie Rabobank Graafschap

Achterhoek - Als supporter van Achterhoekse sport en cultuur gaat Rabobank Graafschap de lokaal maatschappelijke rol van clubs, verenigingen en stichtingen helpen versterken met een nieuw initiatief, namelijk Rabo United.

Alle verenigingen in de regio waar dagelijks duizenden mensen samen sporten, samen muziek maken en samen hun favoriete bezigheid beoefenen vormen het grootste sociale netwerk. Ze verbinden mensen door alle lagen en leeftijden van de bevolking en dragen hiermee bij aan een sterkere lokale samenleving. Ook leiden ze talenten op die zonder de vereniging nooit zo ver zouden komen.

Lokaal verbonden

Rabobank Graafschap is al vele jaren verbonden met de lokale verenigingen. Maar deze verenigingen hebben het zwaar en kennen veel uitdagingen. Verenigingen en stichtingen hebben te kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, onder druk staande ledenaantallen en te weinig vrijwilligers. Rabobank Graafschap ziet het belang van verenigingen, nu en in de toekomst, en gelooft in de kracht van deze clubs.

Ondersteunen

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en Achterhoek in Beweging gaat Rabobank Graafschap de verenigingen en stichtingen ondersteunen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol.

Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig.

Inspiratieavond

Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Om deze aanvullende wijze van ondersteuning te introduceren wordt er eind maart een Inspiratieavond georganiseerd.

www.rabobank.nl/lokale-bank/graafschap/

Meer berichten