Cursus over omgaan met autisme bij jongvolwassenen

Doetinchem - Dit voorjaar organiseert GGNet Preventie de oudercursus Omgaan met autisme bij jongvolwassenen. Deze cursus is bedoeld voor ouders van jongvolwassenen (18-30 jaar) met ASS en een normale begaafdheid.

De omgang en communicatie met de jongere kan door het autisme moeizaam verlopen. Ook het afmaken van de opleiding, het zoeken van werk, het zelfstandig wonen en het aangaan van relaties geven vaak problemen bij deze jongeren. Dit alles vergt veel energie van de ouders. In de cursus komen deze en andere onderwerpen aan de orde. De deelnemers krijgen handvatten in de omgang met het jongvolwassen kind met ASS en in het versterken van de eigen (draag)kracht.

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten en start op maandagavond 29 april van 19.00 tot 21.00 uur in Doetinchem. Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek met de begeleider(s) plaats.

Voor meer informatie: secretariaat Preventie, 088-9331180 of preventie@ggnet.nl.

ggnet.nl/preventie

Meer berichten