Werknemer Wedeo.
Werknemer Wedeo. (Foto: PvdA Doetinchem)

'Arbeidsgehandicapten tussen wal en schip'

Achterhoek - Wim van de Graaf van de WAO-club Achterhoek vraagt aandacht voor de arbeidsgehandicapten die in deze regio tussen wal en schip vallen. Hij praat daar over op vrijdag 22 februari vanaf 19.30 uur in het Rode Kafé aan de Bilderdijkstraat 20 in Doetinchem.

"Er is een grote doelgroep, mensen met een blijvende arbeidshandicap bijvoorbeeld, die door het reguliere welzijnswerk in Doetinchem, Oude IJsselstreek, maar ook andere gemeenten niet wordt bereikt", zegt Van de Graaf. "Het zijn die burgers die na de Ziektewet in regelingen als WIA, Wajong en IFA komen. Die doelgroep is landelijk, maar zeker ook in onze regio, groot: groter dan alle burgers in de WW en Bijstand samen!"

"Ook burgers die vanuit werk in de WW komen en bij Laborijn, de sociale werkplaats, of Sociale Zaken terecht komen, worden vaak niet bereikt en komen bij ons."

Van de Graaf voert jaarlijks zo'n 350 gesprekken met burgers die dit overkomt. In bijna de helft van deze gevallen (170) worden deze burgers doorverwezen door medewerkers van wijkteams van onder meer de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek.

"Deze medewerkers zouden op de hoogte moeten zijn van het gebied van de sociale zekerheid", aldus Van de Graaf. Echter uit een enquête onder de verantwoordelijke medewerkers van één van de gemeentes in de Achterhoek over de Kleine Gids Sociale Zekerheid bleek dat niemand vertrouwd is met deze materie. Buurtcoaches/wijkteams zijn dus niet in staat om burgers op dit terrein te helpen. Maar dat komt niet voort uit onwil, zo bleek. De leiding van deze teams ziet hulp op gebied van sociale zekerheid niet als hun taak. Ook in andere gemeenten in de provincie ziet het reguliere welzijnswerk deze hulp vaak niet als zijn taak.

Wat de consequenties zijn van deze ontwikkeling en wat dit voor de direct betroffen burgers betekent daarover zal Van de Graaf belangstellenden verder informeren tijdens een bijeenkomst in het Rode Kafé. Op 22 februari kunnen deskundigen en overige geïnteresseerde meedenken over "hoe verder?". De presentatie van de avond is in handen van Wim van de Graaf en Cees Vikkerman van WAO-club Achterhoek. Koffie en toegang zijn gratis.

Meer berichten