Logo doetinchemsvizier.nl


Kerstmarkt 'Het Timpaan' in Wehl voor de voedselbank

WEHL - Kindcentrum 'Het Timpaan' in Wehl, heeft op woensdag 21 december een kerstmarkt gehouden ten bate van de voedselbank in Doetinchem. Tijdens de kerstmarkt hebben de kinderen zelfgemaakte spullen verkocht, waren er diverse optredens, een glazen huis, een rad van fortuin en een herberg waar eten en drinken werd verkocht.
Voorafgaande aan de kerstmarkt hebben alle kinderen van de groepen 8 een bezoek gebracht aan de voedselbank in Doetinchem. Deze kinderen hebben middels presentaties hun ervaringen gedeeld met kinderen uit de andere groepen, die daarna enthousiast aan de slag gingen voor een zo hoog mogelijke opbrengst.
Daarnaast zijn er producten ingezameld in het atrium van de school. Deze producten worden op vrijdag 23 december door mensen van de voedselbank op school opgehaald. Dan wordt ook de cheque met hierop het ingezamelde bedrag aangeboden.
Kindcentrum 'Het Timpaan' biedt kinderen van 0 tot 13 jaar een doorgaande lijn in de ontwikkeling, in de opvang en in het onderwijs. Kinderen krijgen de kans hun talenten te onderzoeken, te ontwikkelen en te ontplooien in een veilige omgeving. Daarnaast vindt de school het belangrijk dat de kinderen oog hebben voor mensen in de samenleving die het minder goed hebben dan zij en leren hoe zij anderen kunnen helpen. Daarom wordt er ieder jaar een actie gehouden voor een goed doel.
 

Meer berichten

Shopbox