Longpunt Doetinchem

Doetinchem - Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

De middag werd geopend door enkele leden van de Midwinterhoorngroep De Huttenpiepen uit Ulft die een cheque ad. € 150,00 aan het Longfonds overhandigden. De leden van de groep hadden als sponsoractie mini-midwinterhoorns gemaakt en verkocht.

Daarna werden de volgende thema's besproken:

Wat kan een wijkverpleegkundige voor longpatiënten betekenen?

Dit thema werd besproken door wijkverpleegkundigen van Sensire: Ria Teunissen en Josine Breukink, zij werden bijgestaan door stagiaire Karin van Beek. Zij bespraken enkele praktijkvoorbeelden en benadrukten daarbij dat bij het zoeken naar oplossingen voor de cliënten altijd wordt uitgegaan van het positieve. Ook benadrukten zij dat voor hun hulp geen eigen bijdrage wordt geheven.

Het volgende thema was:

Samen beslissen met de arts. Hoe doe je dat?

Dat thema werd besproken door trainer/ coach patiëntencommunicatie van het Slingeland: Feike van Raaij en longarts Carl Kluge. Ook deze beide sprekers kwamen met verhelderende praktijkvoorbeelden met als kernpunt: arts en patiënt bespreken zorgen – wensen – voorkeuren – en mogelijkheden. Het uiteindelijke doel is inspraak in de behandeling.

Via de website www.oefendokter.nl kunt u een oefengesprek voeren.

Beweegmakelaar Martine Steijvers van Sportservice Doetinchem besprak tussendoor kort de noodzaak om te blijven bewegen. De beweegmakelaar zoekt altijd naar een sport die past bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

De 86 bezoekers stelden tijdens en na de themabesprekingen vele vragen.

De volgende bijeenkomst van Longpunt Doetinchem zal zijn op:

23 mei a.s. Het thema is dan: Hoe neem je de medicijnen in?

Door de verpleegkundig specialist longziekten van het Slingeland en een longverpleegkundige van Sensire

Locatie het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Zie ook facebook pagina: Longpunt Doetinchem

Zie ook website: http://gelderland.longfonds.nl

Meer berichten