Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap

Regio - Op woensdag 20 maart hebben 269.417 inwoners uit 22 gemeenten hun stem uitgebracht voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel. Het opkomstpercentage bedraagt 53,5%. Dit is 8,5% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2015.
Aan de verkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel namen 8 partijen deel. Na telling van de uitgebrachte stemmen is de volgende voorlopige uitslag genoteerd:

  • CDA 5 zetels
  • Water Natuurlijk 5 zetels 
  • VVD 3 zetels 
  • PvdA 4 zetels 
  • Vrienden van de Berkel 2 zetels
  • AWP niet politiek wel deskundig 1 zetel
  • 50PLUS 1 zetel
  • Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen 1 zetel

Het CDA verliest 1 zetel, PvdA wint 1 zetel, de rest blijft gelijk. 

Definitieve uitslag
Op maandag 25 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag op persoonsniveau bekendgemaakt. Het kan namelijk voorkomen dat er nog een kleine wijziging in de zetelverdeling plaatsvindt op grond van voorkeurstemmen en/of lijstverbinding van partijen. Het nieuw gekozen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 28 maart 2019 geïnstalleerd.

Zetels algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 20 maart. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. De geborgde zetels zijn voor de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), de Kamer van Koophandel/VNO NCW en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper.
 

Meer berichten