Erfgoedsubsidie voor abdij

Doetinchem - Verschillende kerken, molens en andere historische gebouwen krijgen van de provincie Gelderland een financiële bijdrage voor een opknapbeurt. Het gaat onder meer om de Koenders Möl molen in Braamt en het Stiltecentrum Bethlehem Willibrordsabdij in Doetinchem. Dit zijn de eerste 7 goedgekeurde projecten die subsidie ontvangen van de regeling 'Functioneel gebruik Erfgoed 2019'.

De provincie wil met deze subsidieverlening niet alleen helpen om de monumenten in stand te houden , maar ook het functioneel (her)gebruik en verduurzaming van de historische gebouwen te stimuleren.

Onder andere de Koenders Möl molen in Braamt kan rekenen op financiële steun van de provincie. "We zijn ontzettend blij met de toekenning van de subsidie aan de molen. Dit betekent dat we de molen weer terug kunnen brengen naar de 'oude staat' en er weer graan gemalen kan worden". Aldus dhr Wezendonk, eigenaar van de molen in Braamt. Het monument staat momenteel leeg, verkeert in een slechte constructieve toestand en kan niet meer veilig worden betreden. Met dit project wordt de kap, staartconstructie en de romp gerestaureerd. De molen zal na de restauratie weer opengesteld worden voor bezoekers.

Er ontstond op 4 februari 2019 een ware 'stormloop' toen de subsidieregeling open ging. Op die dag werd voor ruim 27 miljoen euro aan subsidies aangevraagd voor de restauratie van bijna 70 Gelderse monumenten. "De grote belangstelling voor de subsidieregeling is natuurlijk heel positief. Het laat zien dat er in de provincie veel aandacht is voor het behoud van monumenten en erfgoed. Dat is heel goed voor Gelderland", stelt Cultuur- en Erfgoedgedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland. De regeling heeft veel stof doen opwaaien – het beschikbare budget dekt maar de helft van de totale vraag, namelijk 13,5 miljoen euro. "Dus we moeten de helft van de aanvragers helaas teleurstellen', aldus Meijers.

Ambtenaren van de provincie zijn momenteel hard aan de slag om aanvragen te beoordelen. Ze kijken of ze aan alle regels en voorwaarden voldoen om daadwerkelijk een subsidie te kunnen krijgen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het erfgoed zijn cultuurhistorische waarde behoudt en de opknapbeurt de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Met 13,5 miljoen euro die aan subsidiegeld beschikbaar is, kunnen naar verwachting 30 tot 35 aanvragen voor uitvoering en circa 20 aanvragen voor onderzoek gehonoreerd worden. De komende periode zullen de aanvragers hierover geïnformeerd worden. Ook zullen de gehonoreerde projecten bekend gemaakt worden via het subsidie register van de provincie Gelderland.

Meer berichten