Het IPK Etten in repetitie voor een concert met rechts Bart Rysavy. (foto: Roel Kleinpenning)
Het IPK Etten in repetitie voor een concert met rechts Bart Rysavy. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Koninklijke onderscheiding voor Bart Rysavy

Gaanderen - Op zaterdag 15 juni reikte burgemeester Mark Boumans een Koninklijke onderscheiding uit aan Bart Rysavy uit Gaanderen.

Rysavy ontving de versierselen die behoren bij de graad Lid in de Orde van OranjeNassau. De uitreiking was tijdens een inspiratieviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen.

Hij is voorgedragen voor de volgende vrijwillige activiteiten:
1970 – 2000 Dirigent jongerenkoor (later Albertinumkoor) van parochie St. Martinus te
Gaanderen.
1970 – heden Privé docent Engels (studiebegeleider) voor middelbareschool scholieren.
1980 – heden Voorzitter, scheidsrechter en vertrouwenspersoon bij Volleybal vereniging
Volga
2000 – heden Artistiek leider en dirigent van Inter Parochieel Koor Etten
2000 – heden Voorzitter bestuur, 2de dirigent voor gemengd koor Sint Martinus Gaanderen.

Meer berichten