Speciaal Cruyff Court geopend in Doetinchem

Doetinchem - Veel kinderen willen wel sporten, maar denken dat het er voor hen niet in zit. Omdat ze kampen met langdurige ziektes, beperkingen, gedragsstoornissen of psychiatrische problemen. De Johan Cruyff Foundation maakt beweging voor hen mogelijk, met Schoolplein14-projecten en speciale Cruyff Courts.

Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank, is partner van de Johan Cruyff Foundation. Samen maken ze het mogelijk dat er meer sportplekken komen voor kinderen met een beperking. Sinds 19 juni is er daarom een speciaal Cruyff Court geopend bij De Onderwijsspecialisten Mariëndael, aan Oude Rozengaardseweg 144 in Doetinchem. Directievoorzitter Steven Enneman van Rabobank Graafschap deed de opening.

Op het Court kunnen de kinderen actief of via een passievere vorm sport en spel ervaren wat juist voor de kinderen bij zorginstellingen, revalidatiecentra of speciaal onderwijs heel belangrijk is. Door te sporten krijgen ze sociale vaardigheden die ze nodig hebben in het leven. Deze plek wordt ook ingezet als hulpmiddel om de integratie tussen kinderen met en zonder beperking te stimuleren.

De Onderwijsspecialisten Mariëndael
Mariëndael Doetinchem geeft onderwijs aan leerlingen van vier tot en met twaalf jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen.

Rabobank Foundation is partner van het initiatief. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om te sporten. Ook mensen met een beperking. Want sport is goed voor de gezondheid, maar het heeft ook een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling. De sporters krijgen meer zelfvertrouwen, hebben meer sociale contacten en functioneren daardoor beter in de maatschappij. Door speciale Cruyff Courts mogelijk te maken krijgt de jeugd de kans hun sportieve talenten te ontwikkelen en drempels weg te nemen. Zo kunnen mensen met een beperking de sport beoefenen die bij hen past.

Meer berichten